Indijske religije 1

Naziv
Indijske religije 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
126267
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Produbljivanje znanja iz indijskih religija, brahmanizma, buddhizma i đinizma; pomoć studentima u izradi magistarskoga rada kojemu je tema iz područja indijskih religija, pomoć u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka pri izradi rada; u sagledavanju cjeline područja indijskih religija i literature; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Sudent će moći definirati temeljne pojmove u indijskim religijama.
  2. Student će moći opisati sustave pojedinih indijskih religija.
  3. Student će se moći koristiti bibliografskim resursima koji će mu pomoći pri izradi magistarskoga rada.
  4. Student će se moći služiti znanstvenom sekundarnom literaturom i elektroničkim pomagalima za izradu magistarskoga rada iz područja indijskih religija.
  5. Student će moći osmisliti temu magistarskoga rada iz područja indijskih religija i planirati vlastito istraživanje.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar