Arheologija kasnoga srednjega vijeka

Naziv
Arheologija kasnoga srednjega vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117440
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Arheologija kasnoga srednjega vijeka bavi se vremenom koje nam je često vrlo dobro poznata i iz drugih izvora, prije svega iz povijesnih. U predavanjima će se govoriti o srednjovjekovnim središtima, kraljevskim gradovima, trgovištima, naseljima. Proučavat će se njihova urbana struktura, zgrade, kuće, palače crkve katedrale i drugo. Nadalje govorit će se o srednjovjekovnim utvrdama (burgovima) i obrambenoj arhitekturi koja prethodi ratovima s Turcima, o selima i njihovim poljima, o crkvama i samostanima, njihovoj opremi, grobljima i o materijalnoj kulturi. Studenti bi se trebali upoznati s metodama istraživanja kasnosrednjovjekovne arheologije, te karakterističnim materijalom iz spomenutog razdoblja. Svladavanje gradiva o lokalitetima obrambenog karaktera predstavlja nezaobilaznu cjelinu pri proučavanju arheologije srednjeg vijeka, osobito kasnosrednjovjekovnog razdoblja iz kojega potječu brojna nalazišta. Analiza morfoloških karakteristika arhitekture na osnovi dostupne dokumentacije i literature. Interpretacija funkcije i vremensko opredjeljenje pojedinih lokaliteta na osnovi njihovih arhitektonskih ostataka te pokretnih arheoloških nalaza, a u kombinaciji s korištenjem povijesnih i drugih izvora.
Sadržaj
 1. Kasni srednji vijek – uvodna razmatranja, kronološki okvir, problemi
 2. Povijesni izvori i arheološka interpretacija
 3. Razvoj naselja - srednjovjekovna središta, kraljevski gradovi, trgovišta, sela – urbana struktura
 4. Oblici kuća – njihov razvoj i kultura kuhanja
 5. Kultura života u naseljima
 6. Rane utvrde njihova tipologija i značenje
 7. Razvoj burgova – osnovna tipologija i kronologija
 8. Dvorovi, dobra i imanja
 9. Crkve i samostani te njihova oprema
 10. Arhitektonski elementi
 11. Obrada polja i organizacija posjeda
 12. Kasnosrednjovjekovna groblja – osnovne značajke
 13. Svakodnevni predmeti u gospodarstvu
 14. Ubojiti predmeti
 15. Opći trendovi i razvoj

Ishodi učenja
 1. Objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice u srednjoj i južnoj Europi u srednjem vijeku.
 2. Moći provesti stručnu i znanstvenu analizu arheološke građe.
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje studenata na završnom ispitu..

Obavezna literatura
 1. Böme, H. W., Burgen in Mitteleuropa, ein Handbuch I, Sttutgart, Theiss 1999., 38. – 109.
 2. Tkalčec, T., Burg Vrbovec u Klenovcu Humskome: Deset sezona arheoloških istraživanja Zagreb, 2010.
 3. Fehring, G., Srednjovjekovna arheologija (uvod), Zagreb, 2003.
 4. Filipec, K., Srednjovjekovno groblje i naselje Đakovo - Župna crkva, Istraživanja Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju, Monografije sv. 1, Zagreb, 2012.
Dopunska literatura
 1. Holl, I., Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda, Budimpešta, 1966.
 2. Holl, I., Das Mittelalterliche Dorf Sarvaly, FontesArchHung, Budimpešta, 1982.
 3. Holl, I., Mittelalterliche Keramik aus dem Burgpalast von Buda (XIII.-XIV. Jhr.), BudRég 20, Budimpešta 1963., 335. - 394.
 4. Szabo, Gj., Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb, 1920.
 5. Šribar, V. – Stare, V., Otok pri Dobravi, Ljubljana, 1981.
 6. Filipec, K., Neznani srednjovjekovni grad na gori Ivanščici, Opvscvla archaeologica 23/24 (1999-2000), Zagreb, 2000., 353. – 361.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij