Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II

Naziv
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52280
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći izdvojiti, a zatim i opisati specifičnosti pojedinih društveno-povijesnih razdoblja u kasnijem razvoju kulture indijskoga potkontinenta.
  2. Student će moći usporediti i komentirati društvene i povijesne procese u zemljama indijskoga potkontinenta u razdoblju novoga vijeka i modernoga doba.
  3. Student će moći analizirati značaj povijesnoga i društvenoga konteksta za razvoj i mijene unutar velikih kulturnih, književnih, religijskih formacija na tlu indijskoga potkontinenta u njegovoj kasnijoj razvojnoj fazi.
  4. Student će moći kritički prosuđivati o pojedinim kulturnim pojavama indijskoga potkontinenta u odnosu na društveno-povijesni i politički kontekst povijesti indijskoga potkontinenta u novome vijeku i suvremeno doba.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar