Indologija - metode, područja, pomagala, zadatci 2

Naziv
Indologija - metode, područja, pomagala, zadatci 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
124329
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Pomoć studentima u izradi magistarskoga rada, u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka na njem; u sagledavanju cjeline struke i njenih posebnih područja; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj
 1. Tradicionalne staroindijske metode tumačenja teksta: staroindijska hermeneutika i kritika teksta.
 2. Tradicionalne staroindijske metode tumačenja teksta: povijest staroindijske komentatorske književnosti.
 3. Tradicionalne staroindijske metode tumačenja teksta: komentar kao književni žanr i metode tumačenja teksta.
 4. Tradicionalne staroindijske metode tumačenja teksta: primjeri kometara uz stručne, epsko-pūraṇske i književne tekstove.
 5. Suvremene filološke metode tumačenja staroindijskih tekstova: viša filološka kritika.
 6. Suvremene filološke metode tumačenja staroindijskih tekstova: znanstvena filološka metodologija.
 7. Suvremene filološke metode tumačenja staroindijskih tekstova: povijest teksta i starosni slojevi njegovi.
 8. Suvremene filološke metode tumačenja staroindijskih tekstova: primjeri uspješno riješenih problema iz povijesti znanstvenoga bavljenja staroindijskim tekstovima.
 9. Suvremeni tokovi u indološkom istraživanjima.
 10. Suvremeni tokovi u indološkom istraživanjima, zadatci i metode.
 11. Suvremeni tokovi u indološkom istraživanjima: projekti, publikacije.
 12. Suvremeni tokovi u indološkom istraživanjima: indologija na stranim sveučilištima.
 13. Uvod u metodologiju filološkoga istraživanja i sastavljanja stručnoga (ili znanstvenoga) rada.
 14. Metodologija filološkoga istraživanja i sastavljanje stručnoga (ili znanstvenoga) rada: rad s mrežnim bazama podataka (SARDS 3, Epic and Puranic Bibliography, itd.) i s bazama elektroničkih časopisa.
 15. Metodologija filološkoga istraživanja i sastavljanje stručnoga (ili znanstvenoga) rada: indološke znanstvene i stručne publikacije.

Ishodi učenja
 1. Student će moći opisati povijest i metodologiju staroindijskoga tumačenja teksta.
 2. Student će moći objasniti značajke suvremene filološke metodologije.
 3. Student će moći razlikovati ciljeve i metode starodrevnoga i suvremenoga znanstvenoga pristupa tekstu.
 4. Student će moći osmisliti temu magistarskoga rada i planirati vlastito istraživanje.
 5. Student će se moći služiti znanstvenom sekundarnom literaturom i elektroničkim pomagalima za izradu stručnoga (ili znanstvenoga rada).
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke vježbe sa studentima u radu s elektroničkim pomagalima, studenti predstavljaju seminarske radove i sudjeluju u diskusijama.
Metode ocjenjivanja
Student stječe pravo na potpis i na 2 boda po ECTS-u redovitim pohađanjem nastave i pisanjem seminarskih radova.

Obavezna literatura
 1. Bechert, Heinz & Simson, Georg von (1979.), Einführung in die Indologie, Darmstadt.
 2. Maas, Paul (1958), Textual Criticism, trans. by Barbara Flower, Oxford: Claredon.
 3. Hacker, Paul, Zur Methode der Geschichtlichen Erforschung der Anonymen Sanskritliteratur des Hinduismus (Vortrag gehalten auf dem XV. Deutschen Orientalistentag Göttingen 1961.), Zeitschrift der Deutsche Morgenländische Gesellschaft 111, 1961, pp. 483 – 492
 4. Ježić, Mislav, The First Yoga Layer in the Bhagavadgītā, in Ludwik Sternbach Felicitation Volume, Pt. 1, Lucknow, 1979, pp. 545 – 557.
 5. Ježić, Mislav, Textual Layers of the Bhagavadgītā as traces of Indian Cultural History, in Sanskrit and World Culture, in Proceedings of the Fourth World Sanskrit Conference, Berlin: Akademie Verlag, 1986, pp. 628 – 638
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar