Informacijski sustavi i baze podataka u obrazovanju

Naziv
Informacijski sustavi i baze podataka u obrazovanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52616
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij «Informacijski sustavi i baze podataka u obrazovanju» pokriva sadržaje vezane uz djelotvornu potragu za relevantnim informacijama iz područja odgoja i obrazovanja u informacijskom društvu, te organizaciju i analizu podataka u okviru obrazovnih sustava. Ovaj kolegij je koncipiran kako bi se kod studenata pedagogije razvile kompetencije prikupljanja i analize podataka u okviru obrazovnih sustava, te kako bi se studente upoznalo s metodama optimizacije obrazovnih sustava. Uz metode djelotvornog pretraživanja i procjene kvalitete informacija dostupnih u digitalnim knjižnicama, Internetu i znanstvenim web portalima, studenti će se upoznati s metodama prikupljanja i analize podataka u okviru obrazovnih sustava.
Sadržaj
 1. Dostupne baze podataka i digitalne zbirke za područje društvenih znanosti
 2. Interpretacija i služenje informacijama tijekom studija znanosti o odgoju.
 3. Strategije pretraživanja obrazovnih informacija putem Internet mreže i osnovni alati za pretraživanje.
 4. Primjeri važnijih informacijskih sustava i baza podataka u/o obrazovanju.
 5. Kritička evaluacija i izbor valjanih obrazovnih informacija.
 6. Različiti izvori i vrste podataka.
 7. Teorija odgovornog sakupljanja podataka.
 8. Baze podataka u odgoju i obrazovanju (važnost informacija, prepreke za korištenje informacija).
 9. Metode prikupljanja podataka
 10. Planiranje baze podataka po potrebama odreñene škole
 11. Kreiranje elektronskog portfolia škole.

Ishodi učenja
 1. djelotvorno pretraživati i procjenjivati kvalitetu informacija iz različitih izvora
 2. prikupljati i analizirati podatke na nivou obrazovne institucije
 3. poznavati teoriju odgovornog prikupljanja podataka
 4. poznavati metode optimizacije obrazovnih sustava
 5. samostalno kreirati baze podataka
Metode podučavanja
Predavanja Seminari Projektna nastava
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Stojanovski, J. (2003). Online baze podataka: priručnik za pretraživanje. Zagreb: CARNet.
 2. Mužić, V. (2004.). Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar