Arheologija željeznog doba II

Naziv
Arheologija željeznog doba II
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117928
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Kroz individualni rad studenti razvijaju sposobnost snalaženja u stručnoj literaturi i stječu detaljniji uvid u strukturu nekog od konkretnih arheoloških fenomena (kulturnih skupina ili kategorija vezanih uz materijalnu ili duhovnu kulturu). Cilj je ukazati na međusobnu interakciju takvih individualnih fenomena koji studentu omogućuju uvid u kompleksniju sliku željeznodobnih kultura i zajednica. Studenti se moraju upoznati s metodologijom i recentnim dostignućima arheologije željeznog doba, a najviše s metodom pisanja znanstvenih radova. To znači da se moraju naučiti služiti znanstvenom literaturom i moraju naučiti koristiti znanstveni aparat u pisanju samostalnih tekstova.
Sadržaj
 1. Osnovna uputstva o načinu pisanja seminarskog rada. Svaki student sam odabire temu s ponuđenog popisa.
 2. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 3. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 4. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 5. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 6. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 7. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 8. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 9. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 10. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 11. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 12. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 13. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 14. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.

Ishodi učenja
 1. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja zastupati određenu teoriju prilikom izrade seminarskog rada
 2. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja kritički prosuđivati i prezentirati određenu temu iz razdoblja starijeg ili mlađeg željeznog doba
 3. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja razviti diskusiju o određenoj problematici s kolegama i profesorom
 4. Moći detaljno opisati i valorizirati tipologiju i kronologiju određenog aspekta materijalne kulture željeznog doba
 5. Moći detaljno opisati i valorizirati procese transformacije ili nestanka pojedinih kulturnih grupa u vrijeme željeznog doba
 6. Moći detaljno opisati i valorizirati procese prijelaza pojedinih razdoblja unutar željeznog doba
Metode podučavanja
Konkretna obrada nekog od fenomena materijalne ili duhovne kulture povezanog sa zajednicama starijeg željeznog doba u prostornim okvirima istočnog halštatskog kruga. Poseban naglasak je na novim istraživanjima i novim znanstvenim spoznajama u formi obaveznog pismenog rada iz propisane literature. Individualnim seminarom u kojem će studenti analizirati i kritički prosuđivati kronološke i tipološke teorije iz vremena željeznog doba, pratit će se usvajanje kompetencija vezanih uz navedeno razdoblje.
Metode ocjenjivanja
Rad studenata vrednuje se održanom prezentacijom odabrane teme na satu i predajom seminarskog rada u pisanom obliku.

Obavezna literatura
 1. Studenti u sklopu izrade seminara uz konzultacije s nastavnikom sami pronalaze relevantnu literaturu i na taj način pokazuju da su savladali metodologiju rada sa stručnom literaturom
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij