Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost

Naziv
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
125513
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Osnovne namjere kolegija očituju se u upoznavanju artefakata izvaneuropskih kultura, njihovog "otkrivanja" i razloga uključivanja u umjetnost Zapada. Ključna djela moderne i suvremene umjetnosti promatraju se iz novog rakursa te se osvještavaju načini na koje su afrička i azijska umjetnost utjecale na razvojnu liniju umjetnosti 20. stoljeća na formalnoj, stilskoj, sižejnoj i idejnoj razini.
Sadržaj
 1. Uvodno izlaganje i upoznavanje s tematikom.
 2. Albert Eckhout: otkrivanje izvaneuropskih kultura u zlatnom vijeku nizozemskog slikarstva. Svjetske i kolonijalne izložbe.
 3. Slučaj Gauguin. Japonisme.
 4. Matisse, fovizam i "primitivno".
 5. Picasso i "Gospođice iz Avignona" - različiti teorijski pristupi.
 6. Njemački ekspresionizam.
 7. Kolokvij.
 8. Izvaneuropske kulture i moderna skulptura: Brancusi, Modigliani, Epstein, Lipchniz i Gaudier-Brzeska.
 9. Pariz između dva svjetska rata - fascinacija Drugim i egzotičnim kroz film, kazalište, glazbu i dizajn.
 10. Avangarda i "primitivno". Dada i nadrealizam.
 11. Poslijeratna američka i europska umjetnost. Gutai.
 12. Brisanje granica u suvremenoj umjetnosti - usvajanje jezika Drugoga.
 13. Suvremena umjetnost na tlu Afrike - recepcija na Zapadu.
 14. Zaključna razmatranja.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Analiza utjecaja koji su etnografski muzeji te svjetske i kolonijalne izložbe imali u transferu utjecaja i upoznavanju umjetnika s izvaneuropskim kulturama
 2. Upoznavanje različitih teorijskih modela i njihova primjena u analizi ključnih djela moderne umjetnosti
 3. Prepoznavanje složenih odnosa između umjetnosti i šireg društveno-političkog konteksta
 4. Upoznavanje sa suvremenim umjetnicima koji se bave postkolonijalnim stanjem i pitanjem "drugoga"
 5. Prepoznavanje utjecaja izvaneuropskih kultura na različitim područjima (dizajn, kazalište, glazba, film)
 6. Usvajanje novih pojmova ("primitivno", "drugo") i njihova primjena u kontekstu povijesti moderne umjetnosti
 7. Proširivanje usvojenih znanja i prepoznavanje različitih utjecaja izvaneuropskih kultura na moderno slikarstvo i skulpturu
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (dva kolokvija tijekom nastave), seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. "Umjetnost 20. stoljeća", ur. Walter F. Ingo, Zagreb: Taschen / VBZ, 2005. (odabrana poglavlja)
 2. Hal Foster, Rosalin Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh: "Art since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, London: Thames&Hudson, 2004. (odabrana poglavlja)
 3. Gill Perry, Primitivism and the Modern, u: "Primitivism, Cubism, Abstraction: The Early Twentieth Century, London, New Haven: Yale Uniiversity Press, 1993., 3-85.
 4. Zbirka radnih materijala i članaka s JSTOR-a
 5. Predavanja i prezentacije dostupne na sustavu za učenje na daljinu Omega
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima