Jezične vježbe VI.: sintaksa i leksikologija

Naziv
Jezične vježbe VI.: sintaksa i leksikologija
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94704
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Razvijanje vještina potrebnih za prevođenje tekstova s hebrejskog na hrvatski kao i aktivno slušanje te korištenje najvažnijih pomagala u prevođenju.
Sadržaj
 1. Uvod u leksikologiju hebrejskog jezika.
 2. Leksička semantika. Uvod.
 3. Leksem. Leksička jedinica.
 4. Korijen. Afiksi.
 5. Osnova. Nastavci.
 6. Tvorba riječi u hebrejskom jeziku. Derivacija.
 7. Tvorba riječi u hebrejskom jeziku. Fleksija.
 8. Leksik hebrejskog jezika 1.
 9. Leksik hebrejskog jezika 2.
 10. Onomastika hebrejskog jezika 1.
 11. Onomastika hebrejskog jezika 2.
 12. Frazeologija hebrejskog jezika 1.
 13. Frazeologija hebrejskog jezika 2.
 14. Hebrejska leksikografija 1.
 15. Hebrejska leksikografija 2.

Ishodi učenja
 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove hebrejske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hebrejskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike hebrejskoga jezika
 5. samostalno prevesti s hebrejskog na hrvatski i s hrvatskog na hebrejski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Vježbe. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave. Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. CHJ van der Merwe, A Biblical Hebrew lexicology: a cognitive linguistic perspective, in, Kleine Untersuchungen zur Sprache des Alten Testaments und seiner Umwelt 6, 87-112
 2. Christo van der Merwe, Towards a Principled Working Model for Biblical Hebrew Lexicology
 3. Christo van der Merwe, Lexical meaning in Biblical Hebrew and cognitive semantics: a case study, in Biblica 87(1), 85-95.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar