Jezik i kultura bosanskih franjevaca

Naziv
Jezik i kultura bosanskih franjevaca
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
125468
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati se s jezikom i kulturnom povijesti bosanskih franjevaca.
Sadržaj
 1. Književni jezik u BiH od 11. do 17. stoljeća
 2. Književni jezik u BiH od 17. do kraja 19. stoljeća
 3. Franjevačka provincija Bosna Srebrena od 1291. do danas
 4. Bosanica i latinica u BiH
 5. Književna djelatnost bosanskih franjevaca u 17. stoljeću: Matija Divković
 6. Ostali pisci 17. stoljeća koji svoja djela objavljuju bosanicom: Pavao Posilović, Pavao Papić, Stjepan Margitić te Stjepan Matijević (crkvena ćirilica!)
 7. Pisci 17. stoljeća koji objavljuju latinicom: Ivan Bandulavić, Ivan Ančić, Mihovil Radnić
 8. Književna djelatnost u 18. stoljeću: Filip Lastrić
 9. Lovro Šitović Ljubušak, Lovro Bračuljević, Jeronim Filipović, Marko Dobretić, Stjepan Vilov
 10. Franjevački ljetopisci: Marko Vasiljević, Nikola Marčinkušić Lašvanin, Bono Benić, Marijan Bogdanović, Ivan Stražemanac, Jako Baltić
 11. Franjevačke gramatike
 12. Važniji pisci 19. stoljeća: Martin Nedić, Blaž Josić, Marijan Šunjić, Petar Bakula, Antun Knežević
 13. Ivan Frano Jukić i Grgo Martić
 14. Književno djelo Ive Andrića i bosanski franjevci
 15. Provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Upoznati se s pisanom tradicijom franjevaca Bosne Srebrene.
 2. Razabrati ulogu franjevačke književnosti u procesima standardizacije hrtvatskoga jezika.
 3. Uspostaviti suodnos između književnosti franjevaca Bosne Srebrene i književnosti u hrvatskome priobalju.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom, samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Sustavno praćenje znanja, usmena provjera, izlaganje na zadanu temu, ispit znanja.

Obavezna literatura
 1. Julijan Jelenić: Kultura i bosanski franjevci, I (1912), II (1915), Sarajevo (pretisak Sarajevo, 1990)
 2. Herta Kuna: Hrestomatija starije bosanske književnosti, knj. 1, Sarajevo, 1974.
 3. Anto Slavko Kovačić: Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene, Sarajevo, 1991.
 4. Ivo Pranjković: Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene, Zagreb, 2000.
 5. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine od XIV. do sredine XVIII. stoljeća (prir. I. Pranjković), Sarajevo, 2005.
 6. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine od sredine XVIII. do konca XIX. stoljeća (prir. M. Karamatić), Sarajevo, 2006.
 7. Darija Gabrić-Bagarić: Primjeri bosanskohercegovačke pismenosti i književnosti od 11. do 19. stoljeća, Zagreb, 2004.
Dopunska literatura
 1. Ivan Lovrenović: Unutarnja zemlja. Kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine, Zagreb, 1998.
 2. Ignacije Gavran: Suputnici bosanske povijesti – Sedam stoljeća djelovanja bosanskih franjevaca, Sarajevo, 1990.
 3. Anđelko Barun: Svjedoci i učitelji. Povijest franjevaca Bosne Srebrene, Sarajevo – Zagreb, 2003.
 4. Ante Sekulić: Hrvatski pisci u ugarskom Podunavlju od početaka do kraja XVIII. stoljeća, Zagreb, 1993.
 5. Darija Gabrić-Bagarić: Jezik Ivana Bandulavića, bosanskog franjevca XVII. vijeka, Sarajevo, 1989.
 6. Andrija Zirdum: Filip Lastrić – Oćevac (1700-1783). Prilog kulturnoj povijesti Bosne i Hercegovine, Zagreb, 1982.
 7. Ivo Pranjković: Franjevačko spisateljstvo na hrvatskome jeziku, Zagreb, 2008. Zbornik radova o Matiji Divkoviću, Sarajevo, 1982.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij