Judeo-španjolski

Naziv
Judeo-španjolski
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
94701
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s osnovama židovsko-španjolskog jezika, njegovoga razvoja, te sefardske kulture i tradicije općenito, nakon izgona španjolskih Židova-Sefarda iz Španjolske.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Ovladavanje osnovama gramatike i vokabulara.
  2. Čitanje tekstova na židovsko-španjolskom jeziku.
  3. Osnovna komunikacija na židovsko-španjolskom jeziku.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar