Književnost bugarskog modernizma

Naziv
Književnost bugarskog modernizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
77967
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela drugog bugarskog modernizma u aktualnom sociokulturnom kontekstu. Upoznavanje osobitosti bugarske književnopovijesne situacije u razmatranom razdoblju. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta.
Sadržaj
 1. Povijesni i kulturni kontekst bugarskog modernizma. Polemika oko modernizma i rješenja modernističkog projekta
 2. Hristo Smirnenski, interpretacija odabranih pjesama
 3. Hristo Smirnenski, interpretacija odabranih pjesama
 4. Demoni Hrista Smirnenskog, interpretacija "Priče o stepenicama" i diptiha "U gostima kod đavla"
 5. Asen Razcvetnikov, interpretacija odabranih pjesama
 6. Geo Milev: interpretacija zbirke "Grozne proze"
 7. Geo Milev, poetika bunta: tri ekspresionističke poeme "Ад", "Ден на гнева", "Септеври" ("Pakao", "Dan gnjeva", "Septembar")
 8. Geo Milev, interpretacija poeme "Septembar"
 9. Nikola Furnadžiev, interpretacija odabranih pjesama
 10. Nikola Furnadžiev, interpretacija odabranih pjesama
 11. Angel Karalijčev, interpretacija odabranih pripovjedaka
 12. Angel Karalijčev, interpretacija odabranih pripovjedaka
 13. Bugarski dijabolizam, interpretacija odabranih pripovjedaka
 14. Bugarski dijabolizam, interpretacija odabranih pripovjedaka
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje glavnih tendencija bugarske književne avangarde
 2. Opisati i analizirati najvažnije tekstove bugarske književne avangarde
 3. Razvijanje opće sposobnosti knjiknjiževnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta
 4. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Svetlozar Igov: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004.
 2. Bugarska poezija XX: veka, Nolit, Beograd, 1969.
 3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
 4. Povijest svjetske književnosti,: knjiga 7 (Petar Kepeski: Bugarska književnost), uredio Aleksandar Flaker, Zagreb, 1975.
Dopunska literatura
 1. Flaker,Aleksandar: Poetika osporavanja, Školska knjiga, Zagreb, 1982