Kolegij iz grčke književnosti

Naziv
Kolegij iz grčke književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
118030
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Navesti i kronološki prezentirati sastavnice bukolskoga korpusa.
  2. Prepoznati tipične motive bukolskoga pjesništva.
  3. Razlikovati bukolsko od nebukolskoga u opusu žanrovskoga prvaka Teokrita.
  4. Prezentirati i komentirati relevantne suvremene interpretacije grčkoga bukolskog pjesništva.
  5. Kritički procijeniti recepciju žanra u rimskoj književnosti (Vergilije, Kalpurnije Sikul, Nemezijan) i u novovjekovlju.
  6. Samostalno prevesti i interpretirati odabrane ulomke iz Teokrita, Mosha i Biona.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij