Kultura i civilizacija Brazila 1

Naziv
Kultura i civilizacija Brazila 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
77979
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15

Cilj
Uz namjeru da studentima omogući uvid u osnove brazilske kulture i civilizacije, kolegij im pruža pregled glavnih povijesnih, društvenih i kulturnih tokova i institucija te civilizacije od najstarijih vremena do XX. stoljeća kao osnovu za prepoznavanje njezinih specifičnosti.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. navesti i opisati glavne povijesne, društvene i kulturne elemente civilizacije Brazila od najstarijih vremena do XX. stoljeća.
  2. prepoznavati specifičnosti brazilske civilizacije s obzirom na postanak, podrijetlo i razvoj brazilskog naroda i kolonijalnog Brazila, općenito.
  3. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese unutar brazilske kulture i civilizacije.
  4. samostalno istražiti i komentirati elemente brazilske kulture i civilizacije određene odabranom temom seminarskog rada.
  5. osmisliti i prezentirati svoj rad pred kolegama.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar