Kultura i civilizacija Brazila 2

Naziv
Kultura i civilizacija Brazila 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
125538
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
60

Cilj
Uz namjeru da studentima omogući uvid u osnove brazilske kulture i civilizacije, kolegij im pruža pregled glavnih povijesnih, društvenih i kulturnih tokova i institucija te civilizacije (s naglaskom na XX. stoljeće) kao osnovu za prepoznavanje njezinih specifičnosti. Kolegij također ima za cilj razviti vokabular te razumijevanje brazilske varijante portugalskog jezika.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. navesti i opisati glavne povijesne, društvene i kulturne elemente civilizacije Brazila.
  2. prepoznavati specifičnosti brazilske civilizacije s obzirom na postanak, podrijetlo i razvoj brazilskog naroda i kolonijalnog Brazila, općenito.
  3. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese i pojave unutar brazilske kulture i civilizacije XX. stoljeća.
  4. samostalno istražiti i komentirati elemente brazilske kulture i civilizacije određene odabranom temom seminarskog rada.
  5. osmisliti i prezentirati svoj rad pred kolegama.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar