Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja II

Naziv
Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja II
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46849
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznavanje polaznika s osnovama nizozemske kulture i društva analizom i interpretacijom zadane literature te na temelju samostalne pripreme za nastavu. Stjecanje znanja o cijelom nizozemskom jezičnom području, ali s naglaskom na suvremenoj (poslijeratnoj) Nizozemskoj te time lakšeg shvaćanja nizozemskog identiteta kroz obrađivanje stereotipa i kodeksa ponašanja, kako u svakodnevnom životu tako i u poslovnom svijetu.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij; 'De verzuiling' (pilarizacija)
 2. Poslijeratna Nizozemska; Feministički valovi
 3. Multikulturno društvo
 4. Mediji; Vjerske zajednice
 5. Zakoni i tolerancija
 6. Sjever i jug (Nizozemska i Belgija) - I. dio
 7. Sjever i jug (Nizozemska i Belgija) - II. dio
 8. Kultura i umjetnost
 9. Nizozemsko društvo (I. dio) – uvod
 10. Nizozemsko drušvo (II. dio) – obiteljski i drušveni život
 11. Nizozemsko društvo (III. dio) – stereotipi
 12. Kulturni identitet (I. dio) – uvod
 13. Kulturni identitet (II. dio) – izvan nizozemskih granica
 14. Osvrt na kolegij
 15. Predrok

Ishodi učenja
 1. opisati povijesne promjene pilarizacije u Nizozemskoj te zaključiti posljedice koje su pilarizacijom oblikovale moderno društvo
 2. opisati najvažnije karakteristike tri feministička vala te nabrojiti njihove najistaknutije članove i njihova dostignuća
 3. kritički obraniti tvrdnju o postojanju nizozemskog (kulturnog) identiteta
 4. definirati vjerske zajednice
 5. definirati najvažnije činjenice o medijima
 6. izdvajati najvažnije zakone koji čine temelje tolerantnog nizozemskog društva
 7. kritički prosuđivati o tolerantnom i multikulturnom društvu
 8. uspoređivati Nizozemsku i Belgiju (naglasak je na Belgiji) - sociolingvistički pristup
 9. razlikovati i imenovati najpoznatija djela nizozemskog slikarstva koja definiraju nizozemski identitet
 10. prepoznati, objasniti i upotrijebiti najpoznatije nizozemske (društvene) stereotipe
 11. prepoznati, objasniti i upotrijebiti znanje o navikama i kodeksima ponašanja Nizozemaca
 12. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
frontalna nastava, Power Point prezentacije i kratki filmovi; Omega
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje, stalna provjera znanja; ispit

Obavezna literatura
 1. Shetter, W.Z., The Netherlands in Perspective. The Dutch way of Organizing a Society and its Setting, Utrecht 2002.
 2. Besamusca E., Verheul J., Discovering the Dutch. On Culture and Society of the Netherlands. Amsterdam University Press 2010.
 3. Hooker, M.T., The history of Holland, Westport: Greenwood, 1999.
Dopunska literatura
 1. Snel, K., Zaag, J. van der, Hoe hoort het eigenlijk ... in Nederland?, Haarlem: Becht, 2006.
 2. Vossestein, J., Zo werkt dat in Nederland, Amsterdam: KIT, 1998.
 3. Rooi M. de, The Dutch, I presume?, L&N Publishing, 2005.
 4. White C., Boucke L., The UnDutchables, Colorado 2001.
 5. nadopuna s aktualnostima

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar