Kulturk(r)amp

Naziv
Kulturk(r)amp
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
125362
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
8
Seminar
8

Cilj
U današnjoj se Švedskoj, kao i u mnogim drugim europskim zemljama, humanističke znanosti i područje kulture općenito sve izrazitije guraju na marginu: iz sveučilišnih se programa sve češće brišu kolegiji i programi u humanističkom području, pri čemu studiji stranih jezika i kultura nipošto nisu pošteđeni; kulturne rubrike dnevnih novina sve su manje i razvodnjenije; izdavačka se djelatnost sve više usmjerava na mali broj hitova i lako štivo, itd. Kolegij je usmjeren na poboljšanje jezične kompetencije studenata, kao i na proširivanje njihovih spoznaja i istančanije upoznavanje suvremenog švedskog društva. Važan je cilj ovog kolegija utvrditi i sa studentima razmotriti situaciju i trendove u pogledu humanističkih znanosti i kulture u Švedskoj, samostalno i u odnosu na situaciju u nekim drugim europskim zemljama. S takvog polazišta nastojat će se razviti konstruktivna diskusija o mogućim aktivnostima usmjerenima na zaustavljanje i promjenu negativnog razvoja, kao i o mogućim novim perspektivama za humanističke znanosti i kulturu u suvremenoj Europi.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, objašnjenje načina rada, podjela radnih zadataka; pogled u prošlost i opis aktualne situacije; upoznavanje s obaveznom literaturom (Nydahl: Kulturen vid stupet);
 2. početak upoznavanja sa situacijom u pogledu humanističkih programa i, naročito, studija jezika, na švedskim sveučilištima; razgovor o eseju ”Kulturellt självmord eller temporär svacka”;
 3. nastavak pregleda situacije u humanističkim područjima na švedskim sveučilištima, uz usporedbu s Hrvatskom i nekim drugim europskim zemljama; razgovor o esejima ”Krogar och skyttegravar”, ”Melankoli eller ärftlig psykisk sjukdom?” te ”Sorgens och glädjens minnen”;
 4. : pregled aktivnosti štokholmskog EUNIC-a, utvrđivanje trendova uz informacije o djelatnosti instituta iz drugih europskih zemalja uključenih u mrežu EUNIC (European Union National Institutes for Culture); razgovor o esejima ”Albanska frågor och några svar”, ”Att vara bröd och plåster för andra människor” te ”Att vägra vara en perfekt människa”;
 5. diskusija na temelju članaka o „rezovima“ u kulturi i humanističkim znanostima, objavljenima u rubrici „Kultura“ dnevnih novina DN i SvD tijekom zime i proljeća 2012-2013. Razgovor o eseju ”Författare bakom Berlinmuren”;
 6. razgovor o člancima relevantnima za temu kolegija, objavljenima u časopisu Axess; razgovor o esejima ”Fadon mellan vaggan och moderniteten” i ”Det totalitäras frestelse”;
 7. pregled tekstova izvjestitelja iz npr. Helsinkija, Osla i Reykjavika; diskusija o prijedlozima načina promjene negativnog trenda; razgovor o esejima ”Wafa Sultan och den hatande guden” i ”Anders Johansson, hembygden och konsten”
 8. diskusija na temelju eseja ”Mina skrangliga ben lärde mitt hjärta att gå” i ”Sommarsamtal med mig själv”; zaključci, buduće aktivnosti

Ishodi učenja
 1. Kolegij pruža uvid u aktualnu situaciju i trendove na području humanističkih znanosti i kulturnog života općenito u današnjoj Švedskoj, uz povremeno proširivanje perspektive tako da uključuje i neke druge europske zemlje. U kolegiju se postavljaju temelji za razgovor i razmjenu misli i ideja vezanih uz razmatranu temu i moguće načine preusmjeravanja negativnih trendova i stvaranja boljih preduvjeta za razvoj humanističkih znanosti i snaženje područja kulture u Švedskoj i drugdje. .
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, radionice, samostalni zadaci, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena se temelji na ocjenama pojedinih segmenata kontinuiranog praćenja (pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, referat i pismeni ispit). Svi segmenti moraju biti zadovoljeni za dobivanje završne ocjene.

Obavezna literatura
 1. Thomas Nydahl. 2011. Kulturen vid stupet - Essäer och reflektioner . Vaka över ensamheten, relevanti članci iz dnevnih novina ( DN, SvD i dr.) i časopisa ( Axess i dr.)
Dopunska literatura
 1. innehalet (kort), mal, examinations metod och litteraturlistan (obligatorisk och extra lit) for

Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij