Kvantitativna istraživanja

Naziv
Kvantitativna istraživanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
69708
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
  2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar