Baštinske institucije

Naziv
Baštinske institucije
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
35930
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s osnovnim pojmovima baštine i prirode baštinskih institucija, njihovog poslanja i uloge u društvu, područja djelovanja baštinskih institucija (posebno muzeja), trendovima i tendencijama u baštini u suvremenom društvu, međuodnosima unutar navedenog područja, te privrednoj i društvenoj važnosti tih institucija
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Svijet u kojem živimo
 3. Priroda baštine (vrijeme, povijest, kolektivna memorija, identitet, mudrost)
 4. Trendovi i tendencije – sadašnjost baštine; Strategije i razvoj sektora
 5. Konfiguracija baštinskih institucija (muzeji, cyber-muzeji, srodne institucije, industrija baštine, industrija zabave, kreativne idustrije itd.)
 6. Planiranje baštinskih institucija
 7. Izvrsnost u baštinskoj struci i kako je prepoznati
 8. Uspjeh baštinskih institucija; Kriza baštinskih institucija
 9. Muzejske organizacije; Muzejski sajmovi; Protagonisti
 10. Komunikacija baštine; Oblici komuniciranja baštine
 11. Tržište baštine
 12. Primjeri - Studije slučaja; Cyber muzej
 13. Rađanje baštinske profesije
 14. Nova definicija muzeja i baštinskih ustanova
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. Poznavati osnovne funkcije baštinskih institucija
 2. Razumjeti informacijsko-komunikacijsku ulogu baštinskih institucija
 3. Analizirati i interpretirati funkcije muzeja
 4. Usporediti i analizirati osnovne funkcije baštinskih institucija
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Lowenthal, David. The past is the foreign country. Cambridge: Cambridge University press, 1985
 2. Šola, Tomislav. Eseji o muzejima i njihovoj teoriji - prema kibernetičkom muzeju. Zagreb. Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a, 2003 (poglavlje V - Vrijeme za teoriju)
 3. Maroević, Ivo. Sadašnjost baštine. Zagreb, 1986.
 4. Šola, Tomislav. Nove tendencije u teoriji i praksi muzeja . Osječki zbornik. Osijek: Muzej Slavonije, 1989, 20, 267-275.
 5. Hudson, Kenneth. Museums for the 1980s: A Survey of World Trends. Paris. UNESCO. 1977
 6. Merriman, Nick. Beyond the Glass Case - The Past, the Heritage and the Public in Britain. Leicester University Press Leicester. 1991.
Dopunska literatura
 1. Nordstrom, Kjell A.; Ridderstrale, Jonas. Funky Business - Kapital pleše samo s darovitima. Zagreb, Differo. 2002.
 2. Landa, Manuel de. Tisuću godina nelinearne povijesti. Zagreb. Jesenski i Turk. 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar