Latinska epigrafija srednjega vijeka

Naziv
Latinska epigrafija srednjega vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
77962
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će dobiti uvid u mogućnosti interpretacije epigrafskih spomenika pisanih latinskim jezikom na hrvatskom povijesnom prostoru, upoznavanje s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne analize koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa spomenicima. Predviđeno je praktično svladavanje (rekonstrukcija, prevođenje) odabrane građe, rad u bibliotekama i muzejima.
Sadržaj
 1. Uvod. Upoznavanje s edicijama i fondovima
 2. Osnovni pojmovi
 3. Natpis kneza Višeslava
 4. Vladarski natpisi
 5. Natpisi kneza Trpimira i kneza Muncimira
 6. Natpisi kneza Branimira
 7. Epitafi kraljice Jelene i nadbiskupa Martina
 8. Epitafi nadbiskupa Lovre i Petra Crnoga
 9. Srednjovjekovni natpisi iz Istre
 10. Natpisi iz srednjovjekovnog Splita
 11. Natpisi iz srednjovjekovnog Trogira
 12. Natpisi iz srednjovjekovnog Zadra
 13. Kolomanov natpis iz Zadra
 14. Vekenegini natpisi
 15. Arheološki muzej u Zagrebu

Ishodi učenja
 1. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja.
 2. Visoka razina razvijanja kritičke svijesti u znanstvenom diskursu.
 3. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
 4. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
 5. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih istraživačkih rezultata.
 6. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
 7. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.
Metode podučavanja
Predavanja u kombinaciji sa seminarom i terenskom nastavom. Osnovni pojmovi. Definicija i povijesni pregled istraživanja. Hrvatska epigrafska građa pisana latinskim jezikom ranog srednjeg vijeka. Obrada najvažnijih epigrafskih spomenika. Predavanja će se održavati kroz tematske cjeline: Uvod. Literatura. Izdanja. Epigrafski spomenici.
Metode ocjenjivanja
Konačna ocjena donosi se na temelju redovitosti pohađanja nastave (20%), aktivnosti u nastavi (20%) i usmenog ispita (60%) Uspjeh se na kraju kolegija javno oglašava nakon čega se provodi evaluacija nastave od strane studenata.

Obavezna literatura
 1. V. Delonga, Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj, MHAS, Split 1996.
 2. M. Matijević Sokol, Latinski natpisi ranoga srednjega vijeka, Hrvati i Europa I, Rano doba hrvatske kulture, HAZU, Zagreb 1997, 239-256. (2007.2)
 3. R. Katičić, Litterarum studia, MH, Zagreb 1998.
 4. M. Matijević Sokol - V. Sokol, Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira, Hrvatski studiji, Zagreb 2005.2
 5. Ž. Rapanić, Predromaničko doba u Dalmaciji, Logos, Split 1987.
Dopunska literatura
 1. Dogovarat će se individualno za svaku temu tijekom seminarske obrade prema obvezi i usmjerenju studenta.

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 6. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar