Baze podataka

Naziv
Baze podataka
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
51386
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Studenti trebaju upoznati koncepte, mogućnosti i ulogu baze podataka i sustava za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu. Praktičan rad s bazom podataka omogućit će studentu da upozna i ovlada različitim metodama rukovanja s bazom. U tu svrhu koristit će se neke od poznatih baza podataka za osobna računala.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Pojam baze podataka.
 2. Rad s tablicama. Tipovi podataka. Ključ i primarni ključ.
 3. Validacija.
 4. Veze među tablicama 1:N.
 5. Veze među tablicama N:N.
 6. Priprema za kolokvij.
 7. Kolokvij.
 8. Jednostavni upiti.
 9. Napredniji upiti.
 10. Ažuriranje, brisanje i umetanje podataka.
 11. Izrada formi.
 12. Izrada izvještaja.
 13. Korištenje vanjskih izvora podataka.
 14. Priprema za kolokvij.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Definirati bazu podataka i njezinu ulogu u informacijskom sustavu
 2. Objasniti problem oblikovanja baze podataka
 3. Transformirati konceptualni model baze podataka u shemu relacijske baze podataka
 4. Implementirati pravila integriteta
 5. Primijeniti entitetski i referencijalni integritet u oblikovanju baze podataka
 6. Implementirati jednostavne i kompleksne upite
 7. Definirati osnovne pojmove: entitet, informacija i podatak
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe na računalima koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dva kolokvija s kojima se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Date, C. J., An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley, 2004 . (8th edition)
 2. Radovan, M.: Baza podataka, Informator, Zagreb, 1993.
Dopunska literatura
 1. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom:Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, 2002.
 2. Tkalac, S.: Relacijski model podataka, Informator, Zagreb, 1988.
 3. Ullman, D. J.: Database and Knowledge - base Systems, Computer Science Press, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar