Belgijska književnost na francuskom jeziku 1

Naziv
Belgijska književnost na francuskom jeziku 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117993
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Kroz analizu i tumačenje književnih tekstova pružiti uvid u njihovu vezu sa svijetom umjetnosti. Prepoznati domet književne pojave koja leži u osnovi belgijske književnosti na francuskom jeziku, odnosno uskih veza što ju vežu uz slikarstvo. Istaknuti identitetski jaku obojenost te pojave.
Sadržaj
 1. Présentation.
 2. Introduction : naissance problématique d’une littérature et mythe pictural.
 3. Uylenspiegel revue des ébats artistiques et littéraires.
 4. De Coster, La légende d'Ulenspiegel.
 5. La génération symboliste: rôle des arts dans la société.
 6. Verhaeren, « Les vieux maîtres» (Les Flamandes).
 7. La poésie à l’ère de la transposition littéraire, 1ère partie.
 8. La poésie à l’ère de la transposition littéraire, 2ème partie.
 9. Maeterlinck, Le massacre des innocents : au-delà de la transposition, 1ère partie.
 10. Maeterlinck, Le massacre des innocents : au-delà de la transposition, 2ème partie.
 11. Maeterlinck, Le massacre des innocents : au-delà de la transposition, 3ème partie.
 12. Félicien Rops : Nubilité, deux arts - une oeuvre. En marge du dessin, le texte, 1ère partie.
 13. Félicien Rops : Nubilité, deux arts - une oeuvre. En marge du dessin, le texte, 2ème partie.
 14. Félicien Rops : Nubilité, deux arts - une oeuvre. En marge du dessin, le texte, 3ème partie.
 15. Bilan, discussion.

Ishodi učenja
 1. Odslušani će predmet omogućiti studentu da : prepozna veze između belgijske književnosti ne francuskom jeziku i svijeta umjetnosti,
 2. prepozna relevantne podatke za razumijevanje prožimanja slikarstva i književnosti,
 3. uoči razlike između francuskog jezika u Belgiji i u Francuskoj,
 4. upozna zemljopisne, povijesne i kulturne prilike Belgije,
 5. prepozna razne pojave odnosa između teksta i slike (transpozicija, redondancija/komplementarnost tekst/slika, konfuzija između lingvističkog znaka i slikovnog dijela, itd.),
 6. istakne traženje ili negiranje identitetskog obilježja književne prakse unutar tog okvira,
 7. stekne kompetenciju proučavanja i analiziranja književnog teksta
 8. stekne sposobnost uočavanja bitnih elemenata književnog teksta i logičkoga
 9. stekne sposobnost logičkog tumačenja značenja književnog teksta
 10. se služi se metodologijom u proučavanju dvovrsnih poruka (tekst/slika)
Metode podučavanja
Predavanja, čitanje uz sudjelovanje studenata, audio-vizualni dokumenti.
Metode ocjenjivanja
Pravo na polaganje ispita imaju studenti koji su prisustvovali barem na 70% predavanja i predali sve zadane domaće zadaće.

Obavezna literatura
 1. Maeterlinck, Les Aveugles (internet)
 2. Maeterlinck, Pelléas et Mélisande (internet)
 3. Verhaeren, Les Flamandes (internet)
 4. Félicien Rops, Œuvre iconographique (internet)
 5. Bruegel l'Ancien, Œuvre iconographique (internet)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij