Belgijska književnost na francuskom jeziku 2

Naziv
Belgijska književnost na francuskom jeziku 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
125535
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Kroz analizu i tumačenje književnih tekstova pružiti uvid u njihovu vezu sa svijetom umjetnosti. Prepoznati domet književne pojave koja leži u osnovi belgijske književnosti na francuskom jeziku, odnosno uskih veza što ju vežu uz slikarstvo. Istaknuti identitetski jaku obojenost te pojave.
Sadržaj
 1. Introduction : la Grande guerre et son influence sur la conception de l'art au XXe siècle.
 2. la Grande guerre et son influence sur la conception de l'art au XXe siècle.
 3. René Magritte.
 4. Paul Nougé.
 5. René Magritte et Paul Nougé: la poésie visible et la révolution invisible.
 6. Dotremont et COBRA: des poèmes-peints.
 7. Dotremont et COBRA. Matérialité du langage et logogramme. 1ere partie
 8. Dotremont et COBRA. Matérialité du langage et logogramme. 2eme partie
 9. Michaux, écrire, peindre de façons de voyager. Peindre pour «se déconstruire»
 10. Michaux, écrire, peindre de façons de voyager.
 11. Michaux, écrire. Peindre pour «se déconstruire»
 12. La bande dessinée.
 13. Hergé.
 14. Hergé, L’affaire Tournesol
 15. Bilan, discussion.

Ishodi učenja
 1. Odslušani će predmet omogućiti studentu da prepozna relevantne podatke za razumijevanje belgijske književnosti,
 2. samostalno tumači i komentira tekstove belgijske književnosti
 3. samostalno tumači odnose između teksta i slikrarstva u belgijskoj književnosti
 4. samostalno oblikuje mišljenje o nepoznatom tekstu iz belgijske književnosti na francuskom jeziku
 5. izražava svoje osobno mišljenje o nepoznatom tekstu iz belgijske književnosti na francuskom jeziku
Metode podučavanja
predavanja, čitanje uz sudjelovanje studenata, audio-vizualni dokumenti.
Metode ocjenjivanja
Pravo na polaganje ispita imaju studenti koji su prisustvovali barem na 70% predavanja i predali sve zadane domaće zadaće.

Obavezna literatura
 1. Nougé, Poèmes divers et Conférence de Charleroi (fragments)
 2. Magritte, La poèsie visible (fragment)
 3. Dotremont, Traces
 4. Michaux, Emergences-Résurgences (fragments)
 5. Tintin, L'affaire Tournesol
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij