Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija

Naziv
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
128889
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj je ovoga seminara studente upoznati s temeljnim pojmovima analize diskursa. Teorijska znanja primjenjuju se na specifičnostima tekstova koje nalazimo u komunikacijskim tehnologijama. Analizom tih tekstova dolazi se do uvida kako se stvaraju nova komunikacijska pravila i rituali.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći kritički prosuditi ulogu i utjecaj komunikacijske tehnologije na komunikacijske obrasce u engleskome i hrvatskome jeziku.
 2. Studenti će moći usmeno na engleskom jeziku raspravljati i izlagati o različitim vrstama komunikacijskih tehnologija, njihovim obilježjima, uporabi i utjecaju s obzirom na popratne promjene u jeziku, a posebno u komunikacijskim obrascima.
 3. Studenti će moći samostalno prikupiti odgovarajuću literaturu u skladu s odabranim istraživačkim problemom.
 4. Studenti će moći pismeno na engleskom jeziku prezentirati rezultate vlastitog istraživačkog rada u vezi s novim komunikacijskim tehnologijama i njihovim utjecajem na jezik i na komunikacijske obrasce.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Brown, G. i Yule, G. (1983). Discourse Analysis. Cambridge University Press.
 2. Crystal, D. (2000). Language and the Internet. Cambridge University Press.
 3. Levinson, Stephen C. (1983). Pragmatics. Cambridge University press
Dopunska literatura
 1. Austin, J. L. (1962), How to do Things with Words, Oxford University Press
 2. Searle, John R. (1969), Speech Acts – An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij