Lire Nancy (Čitanje Nancyja)

Naziv
Lire Nancy (Čitanje Nancyja)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
78480
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje studenata sa djelom francuskog suvremenog filozofa Jeana-Luca Nancyja s posebnim obzirom na njegovo mišljenje književnosti i književnog teksta u kontekstu francuske poststrukturalističke filozofije, teorije književnosti i književne kritike.
Sadržaj
 1. Jean-Luc Nancy: uvod u problematiku
 2. specifičnost francuskog filozofskog teksta u odnosu na druge tradicije
 3. književnost i filozofija
 4. Chroniques philosophiques I
 5. Chroniques philosophiques II
 6. Smisao - značajnost - značenje: Le sens du monde
 7. Tekst subjekta, subjekt teksta: A l'écoute
 8. Filozofija i poezija: L'Ivresse
 9. Filozofija i slikarstvo: La naissance des seins
 10. Filozofija i autobiografija: L'Intrus
 11. Les Muses i sistem umjetnosti I
 12. Les Muses i sistem umjetnosti II
 13. Les Muses i sistem umjetnosti III
 14. Petites conférences
 15. Književni život filozofije

Ishodi učenja
 1. Poznavanje Nancyjevih tekstova
 2. Ovladavanje i aktivna upotreba specifičnog vokabulara i filozofske terminologije
 3. Kompetencija filozofske analize književnih tekstova
Metode podučavanja
pohađanje seminara; diskusije na zadane teme; referati i rasprave
Metode ocjenjivanja
sudjelovanje u seminarima; pismeni rad na francuskom jeziku o prethodno dogovorenom problemu; prevod 50 stranica Nancyjeva teksta

Obavezna literatura
 1. tekstovi Jeana-Luca Nancyja prema sadržaju
 2. F.Guibal et al. (edd), Sens tous sens. Autour des travaux de Jean-Luc Nancy, Paris 2004.
Dopunska literatura
 1. G.Berkman et al. (edd), Figures du dehors, autour de Jean-Luc Nancy, Nantes 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij