Makedonska književnost: Makedonska poezija

Naziv
Makedonska književnost: Makedonska poezija
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52566
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s odlikama poezije u razdoblju od romantizma prema realizmu (1845-1928), razdoblju realističkih koncepcija (1928-1952) i razdoblju stilskoga / poetičkoga pluralizma (1952- ).
Sadržaj
 1. Predstavljanje sadržaja kolegija te studentskih seminarskih i ispitnih obveza. Prikaz kritičke, esejističke i znanstvene literature. Uvod u stručni i znanstveni rad. Razdoblja makedonske poezije. Položaj i status makedonskoga jezika u određenim razdobljima
 2. Poezija u razdoblju od romantizma prema realizmu. Konstantina Miladinov (1830. – 1862.), Grigor Prličev (1830-1893) i Rajko Žinzifov (1839-1877)
 3. Konstantin Miladinov. Analize
 4. Poezija u razdoblju realističkih koncepcija. Kočo Racin (1908. – 1943.).
 5. Кочо Рацин. Бели мугри (Bijela svanuća, 1939). Analize.
 6. 1. kolokvij
 7. Poezija u razdoblju stilskog pluralizma
 8. Pjesnički manifesti. Izlaganja.
 9. Aco Šopov (1923. - 1982.). Poetske odlike. Analiza.
 10. Aco Šopov. Analize.
 11. Jovan Pavlovski (1937.). Poetske odlike. Analiza.
 12. Jovan Pavlovski. Analize.
 13. Katica Ćulavkova (1951.). Analize.
 14. Završna rasprava.
 15. 2. kolokvij

Ishodi učenja
 1. Opisati razvoj poezije u makedonskoj književnosti kroz različita književnopovijesna razdoblja
 2. Nabrojati kanonske makedonske pjesnike
 3. Opisati i analizirati izabrane tekstove iz kanonskih pjesničkih opusa
 4. Primijeniti naučena književnoteorijska znanja na analizu drugih pjesničkih tekstova
 5. Prepoznati sličnosti i razlike u razvoju makedonske poezije i drugih (odabranih) južnoslavenskih poezija
Metode podučavanja
Predavanja i seminari (studentska izlaganja i rasprave), istraživanja građe (pjesničke zbirke, sekundarna literatura, teorijska literatura), terenska nastava, gostovanja pjesnika (čitanja i razgovori), komentari o audiovizualnoj građi i dr.
Metode ocjenjivanja
Tri seminarska izlaganja. Dva kolokvija. Pisana provjera znanja u ispitnom roku (pitanja iz gradiva i interpretacija pjesme). Ispit sadržava poznavanje građe predstavljene na predavanjima i u seminarima te u obveznoj literaturi.

Obavezna literatura
 1. Antologije:Petar Kepeski ? Branislav Glumac. Suvremena makedonska poezija / Sovremenata makedonska poezija. Zagreb: ?August Cesarec?, 1979.Eftim Kletnikov ? Cveta Kotevska. Antologija savremene makedonske poezije. Beograd: Prosveta, 1985.Rade Siljan. Nova i sovremena makedonska poezija. Skopje, 1997.
 2. Makedonska književnost (T. Sazdov, V. Stojčevs-Antić, D. Stefanija, B. Pavlovski, G. Stalev). Zagreb: Školska knjiga, 1988, 1991. Pjesnici iz adržaja kolegija.Milan Đurčinov. Savremena makedonska književnost. Beograd, 1985.
 3. Borislav Pavlovski. Vo znakot na komparativnoto čitanje. Skopje, 2000. (Vidi: Pronajden zbor 37- 47, Blaženik na rečta, 54 - 59, Iskonska vernost na ubavinata, 73 - 76, Koga pagjaat zvezdite, 77- 86, Za Prličev - komparativno, 89 - 101, Baladite na Petrica Kerempuh i Evangelie na Itar Pejo, 102 - 118, Za povtorno čitanje na Racin, 233 - 240).
 4. Goran Kalogjera. Racin u Hrvatskoj. Rijeka, 2000.
 5. Borislav Pavlovski. Konstantin Miladinov - Od Struge do Stambola. Vidi: Konstantin Miladinov. Da vidam Ohrid, Struga da vidam/ Da vidim Ohrid, Strugu da gledam. Zagreb: ZMRH, 2001, 75-127.
 6. Goran Kalogjera. Braća Miladinovi - legenda i zbilja. Rijeka, 2001.
Dopunska literatura
 1. Duško Nanevski. Makedonska poetska škola. Skopje, 1977.
 2. Makedonska poezija XIX vek. Priredio Rade Siljan. Skopje, 1989.
 3. Makedonska poezija XX. vek. Priredio Vele Smilevski. Skopje, 1989.
 4. Dani Dimitrija i Konstantina Miladinova. Priredio Borislav Pavlovski. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu, 23. i 24. lipnja 2003. Zagreb: ZMRH, 2001.