Makedonska književnost: Makedonski roman

Naziv
Makedonska književnost: Makedonski roman
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
131702
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati student(ic)e s razvojem romana u makedonskoj književnosti na primjeru reprezentativnih tekstova od sredine 20. stoljeća pa sve do novijeg datuma. Uz književnopovijesni pregled, cilj je i upoznati studente s osnovama analize romana.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i literaturom. Dogovori o izradi seminarskog rada i studentskim obavezama.
 2. Uvodno predavanje: Roman u žanrovskom sustavu makedonske književnosti.
 3. Uvodno predavanje: Problemi periodizacije makedonskog romana i njegov tzv. „ubrzani razvoj”.
 4. Problemi razgraničavanja modernizma i postmodernizma u makedonskom romanu. Interpretacija romana Okus bresaka (Вкусот на праските) Vlade Uroševića.
 5. Makedonski roman i usmena književna tradicija. Interpretacija romana Pirika (Пиреј) Petre M. Andreevskog.
 6. Feminističko čitanje: ženski i muški princip u romanu Pirika
 7. Fantastični imaginarij i makedonski srednji vijek: interpretacija romana Legije Sv. Adofonisa (Легионите на св. Адофонис) Slavka Janevskog.
 8. Nastavak interpretacije romana Legije Sv. Adofonisa u kontekstu trilogije Mirakuli grozomore (Миракули на грозомората).
 9. Makedonski roman posljednjih dvadeset godina. Interpretacija romana Pupak svijeta (Папокот на светот) Venka Andonovskog.
 10. Nastavak interpretacije Pupka svijeta: problemi ekranizacije romana. Projekcija filma Naopako (Превртено).
 11. Romaneskna samosvijest: Interpretacija romana Razgovor sa Spinozom (Разговор со Спиноза) Goce Smilevskog.
 12. Mreža čitanja romana Razgovor sa Spinozom.
 13. Pregled suvremenog makedonskog romana
 14. Sinteza
 15. Evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Opisati razvoj romana u makedonskoj književnosti kroz različita književnopovijesna razdoblja
 2. Nabrojati kanonske makedonske romanopisce
 3. Opisati i analizirati kanonske i reprezentativne izabrane romane
 4. Primijeniti naučena književnoteorijska znanja na analizu drugih romana
 5. Prepoznati sličnosti i razlike u odnosu na razvoj romana u drugim južnoslavenskim književnostima
Metode podučavanja
Uz početni predavački dio na kojem će se studenti upoznati povijesnim razvojem makedonskog romana, naglasak će biti na analizama izabranih romana.
Metode ocjenjivanja
Eseji ili seminarski rad i usmeni ispit. Za usmeni ispit potrebno je pročitati sve romane iz popisa primarne literature i dva romana po vlastitom izboru.

Obavezna literatura
 1. Vlada Urošević, Вкусот на праските, Skopje, 1965. (Ukus bresaka, Sarajevo: 1974.)
 2. Петре М. Андреевски, Пиреј, Скопје, 1980. (Pirika, Zagreb, 1983.)
 3. Славко Јаневски, Миракули на грозомората, Скопје, 1984. (Mirakuli grozomore, Beograd, 1986.)
 4. Venko Andonovski, Папокот на светот, Skopje, 2000. (Pupak svijeta, Zagreb, 2011.)
 5. Гоце Смилевски, Разговор со Спиноза, Скопје, 2003. (Razgovor sa Spinozom, Zagreb, 2008.)
Dopunska literatura
 1. Наташа Аврамовска, Травестија на усната историја: раскажувачкиот криптограм на Петре М. Андреевски, Скопје, 1999
 2. Вецко Домазетовски, Структуралните специфичности на македонскиот роман, Скопје, 1987.
 3. Христо Георгиевски, Македонскиот роман 1952-1982, Скопје, 1983.
 4. Борислав Павловски, Функцијата на магиското во прозата на Петре М. Андреевски, u: Во знакот на компаративното читање, Skopje, 2000, 166-178.
 5. Borislav Pavlovski, Priča o makedonskom romanu i Hrapeškovim vještinama, pogovor u: Ermis Lafazanovski, Hrapeško, Zagreb, 2010.