Marx i marksističke filozofije

Naziv
Marx i marksističke filozofije
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51267
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Pregled i analiza Marxovih i marksističkih toerija
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. definirati osnovne suvremene te
 2. klasificirati različite interpretacije marksističke teorije i tradcije
 3. definirati i opisati temeljne filozofijske pojmove i probleme, posebno s obzirom na njihov povijesni razvoj
 4. obrazložiti rezultate vlastite analize filozofskih tekstova
 5. pronaći i odabrati relevantnu znanstvenu i stručnu literaturu u bibliotekama i na mrežnim stranicama
 6. objasniti temeljne filozofijske i teorijske odrednice političkog djelovanja i društveno-političkih institucija
 7. samostalno istražiti i razlikovati osnovne elemente i odrednice unutar Marxove filozofije i marksizma
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij