Medicinska antropologija II

Naziv
Medicinska antropologija II
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
77900
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
45

Cilj
Razvijanje sposobnosti analitičkog i kritičnog analiziranja ključnih medicinskih problema, te osposobljenost za rad u svim tijelima vladinog i nevladinog tipa, kao i nacionalne i/ili internacionalne razine, gdje je potrebito rješavanje suvremenih (sociokulturnih) medicinskih problema, kroz razvijanje znanstveno utemeljenog analitičnog pristupa kritično medicinsko antropološkog karaktera, kao i osmišljavanje interdisciplinarnih programa za područje zdravlja, bolesti i zdravstva, s ukazivanjem na njihovu kulturnu uvjetovanost.
Sadržaj
 1. Definicija medicinske antropologije
 2. Biokulturni pristupi u medicinskoj antropologiji
 3. Oblikovanje istraživanja u medicinskoj antropologiji
 4. Medicinska antropologija u kontekstu političkih ciljeva
 5. Javno zdravstvo
 6. Kulturološki aspekti stresa i biološki učinci
 7. Antropološki aspekti infektivnih bolesti
 8. Seksualnost i medicinska antropologija
 9. Antropološki aspekti reprodukcije
 10. Prehrana i zdravlje
 11. Antropološki aspekti malignih bolesti
 12. Antropološki aspekti ovisnosti
 13. Etnomedicina
 14. Biotehnologija
 15. Nacionalni sustav zdravstva

Ishodi učenja
 1. Opisati glavne medicinske probleme razvijenih zemalja
 2. Identificirati i objasniti razlike u zdravstvenim sustavima modernih zemalja
 3. Definirati biološku podlogu tjelesnih i duševnih bolesti u modernim društvima
 4. Definirati osnovne bolesti glavnih organskih sustava
 5. Objasniti utjecaj vanjskih čibmenika na pojavu bolesti
Metode podučavanja
Predavanja, praktično pokazivanje, vođena diskusija, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pisani test s višestrukim izborom za provjeru faktografskog znanja; Diskusija i problemski zadaci za provjeru razumijevanja; Esej za provjeru analitičkih vještina

Obavezna literatura
 1. Singer M., Erickson P. I. 2015. A Companion to Medical Anthropology. New York: Wiley-Blackwell
Dopunska literatura
 1. U nastavi će biti korišteni i odgovarajući povijesni i suvremeni dokumenti Svjetske zdravstvene organizacije (npr. A Human rights approach to tuberculosis. Geneva: World Health Organization, 2001), Američke antropološke asocijacije (Code of Ethics of the American Anthropoological Association, 1998), Svjetske medicinske asocijacije (World medical association declaration of Helsinki. http://www. med. umich. edu./Helsinki Deaclaration), Ujedinjenih Naroda (uglavnom UNHCR publikacije), Vlade i Sabora Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti prava pacijenata, 2004.), kao i drugih relevantnih izvora

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar