Metode studiranja - jezikoslovlje

Naziv
Metode studiranja - jezikoslovlje
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
102174
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s metodologijom rada i istraživanja u jezikoslovlju čitanjem i analizom izvornih lingvističkih tekstova. Studenti se ovim seminarom pripremaju za samostalno istraživanje i interpretaciju lingvističke literature.
Sadržaj
 1. Ferdinand de Saussure
 2. Die Natur des sprachlichen Zeichens
 3. Karl Bühler: Das Organonmodell der Sprache
 4. Karl Bühler: Das Organonmodell der Sprache
 5. Leonard Bloomfield: Bedeutung
 6. Leonard Bloomfield: Bedeutung
 7. Benjamin L. Whorf: Sprache - Denken - Wirklichkeit
 8. Benjamin L. Whorf: Sprache - Denken - Wirklichkeit
 9. Sapir
 10. Klaus Brinker: Aufgaben und Methoden der Textlinguistik,
 11. Klaus Brinker: Aufgaben und Methoden der Textlinguistik,
 12. Ulrich Ammon: Die Defizit- und die Differenzhypothese
 13. Ulrich Ammon: Die Defizit- und die Differenzhypothese
 14. Humboldt
 15. Humboldt

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći samostalno analizirati zadane lingvističke tekstove.
 2. Studenti će stečene metode moći primijeniti na zahtjevnije lingvističke tekstove.
 3. Studenti će moći protumačiti temeljne postavke tekstova.
 4. Studento će moći sažeti tekstove i izdvojiti najvažnije ideje.
 5. Studenti će moći odabrati najprikladnije analitičke i interpretativne metode za pojedini tekst.
 6. Studenti će moći dati kritički osvrt na teorije obrađene u lingvističkim tekstovima.
Metode podučavanja
Predavanje i diskusija o pročitanim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Kraći pismeni rad i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Gewehr, Wolf / Klein, Klaus-Peter (Hrsg.): Grundprobleme der Linguistik. Ein Reader zur Einführung. Baltmannsweiler: Pädagogischer Verlag Burgbücherei Schneider, 1982.
Dopunska literatura
 1. Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.): Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga, 2001.
 2. Gojmerac, Mirko: Einführung in die Linguistik. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, 1992.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar