Metodika pismenog prevođenja

Naziv
Metodika pismenog prevođenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
124292
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15

Cilj
Upoznati studente s različitim fazama prijevodnog procesa i osposobiti ih da svaku od tih faza svladaju na optimalan način i uz što korektniji finalni proizvod - prijevod
Sadržaj
 1. Definicija i glavne vrste pismenog prevođenja
 2. Razvoj znanosti o prevođenju (1)
 3. Razvoj znanosti o prevođenju (2)
 4. Receptivna faza procesa pismenog prevođenja (1)
 5. Receptivna faza procesa pismenog prevođenja (2)
 6. Receptivna faza procesa pismenog prevođenja (3)
 7. Receptivna faza procesa pismenog prevođenja (4)
 8. Receptivna faza procesa pismenog prevođenja (5)
 9. Produktivna faza procesa pismenog prevođenja (1)
 10. Produktivna faza procesa pismenog prevođenja (2)
 11. Produktivna faza procesa pismenog prevođenja (3)
 12. Produktivna faza procesa pismenog prevođenja (4)
 13. Produktivna faza procesa pismenog prevođenja (5)
 14. Završna diskusija

Ishodi učenja
 1. razumjeti i analizirati polazišni tekst
 2. koristiti se rječnicima
 3. koristiti se paralellnim tekstovima
 4. koristiti se Internetom kao izvorom informacija za prevoditelje
 5. znati sastaviti prijevodni tekst u skladu s pravilima prevoditeljske struke
 6. prepoznati situacije u kojima valja upotrijebiti dodatne izvore informacija
Metode podučavanja
predavanje uz elemente koji potiču aktivno sudjelovanje studenata u nastavi
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. U. Kautz (2000): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, München
Dopunska literatura
 1. W. Wilss (1996): Übersetzungsunterricht, Tübingen
 2. H. Honig/P. Kußmaul (1982). Strategie der Übersetzung, Darmstadt

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij