Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna

Naziv
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
117730
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Stjecanje znanja o dizajnu kao specifičnom mediju kreativnog izraza, o osnovama metodologije povijesti dizajna, razvijanje sposobnosti za interdisciplinarne pristupe u istraživanju analognih tema. Razvijanje sposobnosti za samostalno istraživanje i praktičnu primjenus tečenih znanja. prepoznati istražiti analizirati i interpretirati relevantne pojave, samostalno Steći temeljna znanja iz područja dizajna - Upoznati pojmove iz područja dizajna te ih pravilno primijeniti - Upoznati i pravilno interpretirati ključne pokrete i stilove te osobe iz područja
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Razumjeti i primijeniti metodologiju povijesti i teorije dizajna kao specifične znanstvene discipline
  2. steći osnovna znanja iz područja povijesti dizajna
  3. steći osnovna znanja o temeljnim pojmovima teorije dizajna
  4. sposobnost prepoznavanja relevantnih pojava, pokreta, autorskih opusa, edukativnih modela iz povijesti dizajna
  5. sposobnost analize tema iz područja povijesti dizajna
  6. sposobnost interpetacije tema iz područja povijesti dizajna
  7. sposobnost kontekstualiziranja tema iz područja povijesti dizajna
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura