Bohemica u hrvatskom / Croatica u češkom prijevodu

Naziv
Bohemica u hrvatskom / Croatica u češkom prijevodu
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
131645
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Stjecanje spoznaja o pripadnosti istom civilizacijskom krugu i kulturnoj povezanosti Hrvata i Čeha kroz povijest, posebno u pojedinim razdobljima, na osnovi kulturne baštine koju su ostavili jedni drugima.
Sadržaj
 1. Pregled češko-hrvatskih kulturnih kontakata od najstarijih vremena do danas; kulturnopovijesna periodizacija; kronologija najznačajnijih književnih događaja od 10. do početka 21. stoljeća
 2. Analiza prijevoda: K. Poláček, Muškarci u ofsajdu
 3. Analiza prijevoda: I. Olbracht, Hajduk NIkola Šuhaj
 4. Analiza prijevoda: J. Hašek, Švejk
 5. Analiza prijevoda: Kazalište Járe Cimrmana
 6. Analiza prijevoda: K. Čapek, Rat s daždevnjacima
 7. Analiza prijevoda: L. Fuks, Zgoda policijskog prefekta
 8. Analiza prijevoda: M. Ajvaz, Tirkizni orao
 9. Analiza prijevoda: A. Lustig, Molitva za Katarinu Horovitzovu
 10. Prevođenje poezije: P. Hruška
 11. Prevođenje poezije: J. Kolář
 12. Prevođenje proze: P. Soukupová, K moři
 13. Prevođenje znanstvene publicistike: P. Janáček, Socialistický realismus
 14. Prevođenje filma: Pouta, Kuky se vrací
 15. Analiza obrađene građe. Češko-hrvatske književne i filološke paralele. Rezultati sveukupnoga rada i zajednički zaključci.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći nabrojati najznačajnije prevoditelje s češkog na hrvatski i s hrvatskog na češki jezik kroz bogatu povijest češko-hrvatskih književnih veza.
 2. Studenti će moći provesti analizu prijevoda s obzirom na različite pristupe prevođenju i s obzirom na društveni kontekst u kojem je neki prijevod nastao.
 3. Studenti će moći primijeniti stečena znanja iz teorije prevođenja prilikom prevođenja književnih i drugih tipova tiekstova.
 4. Studenti će moći usporediti, komentirati i vrednovati različite prijevode istoga teksta.
 5. Studenti će moći samostalno prevoditi s češkog na hrvatski i s hrvatskog na češki jezik.
Metode podučavanja
Rad na odabranim prijevodima i njihova analiza, prevođenje različitih tipova tekstova.
Metode ocjenjivanja
Seminarski radovi i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Karpatský, D. (2002): Půl tisíciletí česko-chorvatských literárních vztahů ve vzájemných překladech, Národní knihovna ČR, Praha.
 2. Godišnja nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2001. godinu: dobitnik Dušan Karpatský (2002), Zagreb
 3. Karpatský, D. (1983): Croatica na češkom jeziku. Prijevodi djela hrvatske književnosti u zasebnim knjigama /Croatica v češtinĕ – bibliografie knižnĕ vydaných českých překladů dĕl charvátských autorů v letech 1560-1981/, Zagreb.
 4. Mali hrvatsko-češki biografski leksikon / Malý chorvatsko-český biografický slovník (2002), prir. J. Bošnjak, D. Karpatský, Z. Pičuljan, Prag.
Dopunska literatura
 1. Agičić, D. (2000): Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće, Zagreb.
 2. Berkopec, O. (1940): Česká a slovenská literatura, divadlo, jazykozpyt a národopis v Jugoslavii (od 1800 do 1935), Praha.
 3. Česká beseda v Záhřebĕ 1874-1924 (1924), Zagreb.
 4. Hercigonja, E. (1971): Srednjovjekovna književnost u: Povijest hrvatske književnosti, knj. 2, Zagreb.
 5. Jonke, Lj. (1964): Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij