Morfologija

Naziv
Morfologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51692
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar