Morfologija hebrejskog jezika

Naziv
Morfologija hebrejskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94693
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje morfologije i morfofonologije hebrejskog jezika.
Sadržaj
 1. Struktura riječi u hebrejskom jeziku. Korijen i afiksi. Tvorbeni obrasci.
 2. Morfologija hebrejskoga glagola. Osnova i nastavci. Vid. Lice, broj i rod. Konjugacijske tvorbe.
 3. Jaki glagoli.
 4. Glagoli s laringalima.
 5. Slabi glagoli 1.
 6. Slabi glagoli 2.
 7. Dvostruko slabi glagoli
 8. Morfologija glagolskog imena. Rod i broj. Tvorbeni obrasci.
 9. Imena tvorena od dvokonsonantskih korijena.
 10. Imena tvorena od trokonsonantskih korijena.
 11. Imena tvorena od korijena s više od tri konsonanta.
 12. Imena tvorena prefiksima.
 13. Imena tvorena sufiksima.
 14. Segolatna imena.
 15. Morfologija ostalih vrsta riječi.

Ishodi učenja
 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi morfologije hebrejskoga jezika
Metode podučavanja
Predavanja. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave. Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Moscati, Sabatino, Spitaler, Anton, Ullendorf, Edward & Soden, Wolfram von, An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages: Phonology and Morphology, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1964
 2. Weingreen, J, A Practical Grammar for Classical Hebrew, Clarendon Press – Oxford University Press, Oxford – New York, 21959 (ISBN 0-19-8154422-4)
 3. McFall, Leslie, The Enigma of the Hebrew Verbal System, Almond Press,1982
 4. Tarmon, Asher & Uval, Ezri, Hebrew Verb Tables, Tamir Publishers, Jerusalem, 41998 (ISBN 965-376-010-6)
 5. Stähli, Hans-Peter, Hebräisch-Kurzgrammatik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1985 (ISBN 3-525-52177-4)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar