Nastavno-pedagoška praksa iz povijesti I.

Naziv
Nastavno-pedagoška praksa iz povijesti I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
1
Šifra
117691
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Senzibilizacija i uvođenje studenata u praktične aspekte nastavničkog zanimanja hositiranjem na nastavi povijesti nastavnika-mentora.
Sadržaj
 1. Nastavna praksa iz povijesti u osnovnoj školi (uvodne informacije nastavnika-mentora).
 2. Nastavna praksa iz povijesti u osnovnoj školi (hospitiranje na satu).
 3. Nastavna praksa iz povijesti u osnovnoj školi (hospitiranje na satu).
 4. Nastavna praksa iz povijesti u osnovnoj školi (hospitiranje na satu).
 5. Nastavna praksa iz povijesti u osnovnoj školi (hospitiranje na satu).
 6. Nastavna praksa iz povijesti u osnovnoj školi (hospitiranje na satu).
 7. Nastavna praksa iz povijesti u srednjoj školi (uvodne informacije nastavnika-mentora).
 8. Nastavna praksa iz povijesti u srednjoj školi (hospitiranje na satu).
 9. Nastavna praksa iz povijesti u srednjoj školi (hospitiranje na satu).
 10. Nastavna praksa iz povijesti u srednjoj školi (hospitiranje na satu).
 11. Nastavna praksa iz povijesti u srednjoj školi (hospitiranje na satu).
 12. Nastavna praksa iz povijesti u srednjoj školi (hospitiranje na satu).
 13. Izrada hospitacijskog zapisnika.
 14. Izrada hospitacijskog zapisnika.
 15. Završni razgovor.

Ishodi učenja
 1. Objasniti vrste i svrhu pedagoške dokumentacije koju vodi nastavnik povijesti.
 2. Opisati zaduženja nastavnika povijesti u osnovnoj/srednjoj školi.
 3. Opisati medije koji sačinjavaju suvremenu učioncu povijesti.
 4. Opisati programe povijesti namijenjene učenicima s posebnim potrebama u školi hospitiranja.
 5. Razviti sposobnost analize nastave, sudjelujući u grupnim analizama te opisujući i analizirajući nastavne sate kojima su prisustvovali.
 6. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu u radu s učenicima i nastavnicima.
Metode podučavanja
Nastavna praksa realizira se kroz vježbe u školi i na fakultetu. U I. semestru obuhvaća : hospitiranje u osnovnoj i srednjoj školi na satima nastavnika-mentora te uz vodstvo nastavnika s fakulteta, grupne analize održanih sati, samostalni rad studenta na izradi hospitacijskog zapisnika te individualnu nastavu s predmetnim nastavnikom na Filozofskom fakultetu i nastavnikom-mentorom u školi. Potporu nastavnoj praksi pruža nastava na kolegiju Didaktika povijesti I., kako temama predavanja, tako i seminarskim radovima. Dio od ukupnog fonda sati ovog kolegija realizira se kroz praksu u osnovnoj i srednjoj školi, a dio kroz izradu hospitacijskih zapisnika i završni razgovor.
Metode ocjenjivanja
Ocjena je opisna. Vrednuje se studentsko hospitiranje na satima nastavnika-mentora, aktivno sudjelovanje u grupnim analizama i izrada hospitacijskih zapisnika. Procjenu o radu studenata/studentica na kraju I. semestra donosi predmetni nastavnik u suradnji s nastavnikom mentorom koji dostavlja svoje mišljenje u pisanom obliku.

Obavezna literatura
 1. Vidi popis osnovne literature za kolegij Didaktika povijesti I.
Dopunska literatura
 1. Vidi popis dopunske literature za kolegij Didaktika povijesti I.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij