Nastavno-pedagoška praksa iz povijesti II.

Naziv
Nastavno-pedagoška praksa iz povijesti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
1
Šifra
124444
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Uvođenje studenata i studentica u praktične aspekte nastavničkog zanimanja početnim izvođenjem nastave u osnovnoj ili srednjoj školi.
Sadržaj
 1. Nastavna praksa iz povijesti u odabranoj školi (hospitiranje na satima mentora/drugih studenata)
 2. Nastavna praksa iz povijesti u odabranoj školi (hospitiranje na satima mentora/drugih studenata)
 3. Nastavna praksa iz povijesti u odabranoj školi (hospitiranje na satima mentora/drugih studenata)
 4. Nastavna praksa iz povijesti u odabranoj školi (hospitiranje na satima mentora/drugih studenata)
 5. Nastavna praksa iz povijesti u odabranoj školi (hospitiranje na satima mentora/drugih studenata)
 6. Nastavna praksa iz povijesti u odabranoj školi (hospitiranje na satima mentora/drugih studenata)
 7. Nastavna praksa iz povijesti u odabranoj školi (samostalno držanje nastave)
 8. Nastavna praksa iz povijesti u odabranoj školi (samostalno držanje nastave)
 9. Nastavna praksa iz povijesti u odabranoj školi (samostalno držanje nastave)
 10. Nastavna praksa iz povijesti u odabranoj školi (samostalno držanje nastave)
 11. Nastavna praksa iz povijesti u odabranoj školi (samostalno držanje nastave)
 12. Nastavna praksa iz povijesti u odabranoj školi (samostalno držanje nastave)
 13. Izrada hospitacijskog zapisnika, uključujući samoanalizu i samoprocjenu
 14. Izrada hospitacijskog zapisnika, uključujući samoanalizu i samoprocjenu
 15. Završni razgovor

Ishodi učenja
 1. Pripremiti i izvoditi nastavu povijesti, primjenjujući dostignuća suvremene historiografije, kao i psihološko-pedagoško-didaktičko-metodička znanja.
 2. Kompetentno koristiti različite medije koji sačinjavaju suvremenu učionicu povijesti, uključujući i informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.
 3. Reagirati na individualne potrebe učenika, osobito učenika s posebnim potrebama.
 4. Razviti sposobnost samoanalize i samoprocjene vlastite nastave.
 5. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu u radu s učenicima i nastavnicima.
Metode podučavanja
U II. semestru studenti započinju sa samostalnim izvođenjem nastave u manjem obimu. Ovaj dio prakse realiziraju u jednoj školi, u istom odjeljenju kako bi stekli uvid u razvojne aspekte procesa nastave i učenja te razvili osjećaj profesionalne odgovornosti za učenike koje poučavaju. Hospitiraju na satima mentora ili drugih studenata (6 sati) te samostalno drže 6 sati od kojih je jedan sat ogledan. Svakom satu prethodi uvodni razgovor i analiza nakon promatrane nastave, čime se studenti osposobljavaju za ciljano i refleksivno promatranje nastave, procjenu efekata različitih nastavnih strategija te osvještavanje određenih aspekata nastavničke kompetencije koju posebno trebaju razvijati. Tijekom ovog dijela prakse studenti/studentice demonstriraju osposobljenost za izradu pripreme za nastavni sat te njezinu uspješnu realizaciju u nastavi. Preostale sate realiziraju kroz individualnu nastavu i konzultacije te izradu hospitacijskih zapisnika. na fakultetu. Potporu nastavnoj praksi pruža nastava na kolegiju Didaktika povijesti II., kako temama predavanja, tako i seminarskim radovima.
Metode ocjenjivanja
Ocjena je opisna. Vrednuju se održani nastavni sati (mentori za svakog studenta ispunjavaju obrazac za analizu), aktivno sudjelovanje u grupnim analizama i izrada hospitacijskih zapisnika. Procjenu o radu studenata/studentica na kraju II. semestra donosi predmetni nastavnik u suradnji s nastavnikom-mentorom koji dostavlja analizu i svoje mišljenje u pisanom obliku.

Obavezna literatura
 1. Vidi osnovnu literaturu za kolegije Didaktika povijesti I. i II.
Dopunska literatura
 1. Vidi dopunsku literaturu za kolegije Didaktika povijesti I. i II.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij