Nizozemska književnost I

Naziv
Nizozemska književnost I
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46852
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kolegij studentima pruža pregled suvremene nizozemske i flamanske književnosti u razdoblju od 1916. do 1945. godine
Sadržaj
 1. Nizozemska književnost između 1916. i 1930.
 2. Književni pokreti na početku 20. stoljeća (ekspresionizam, futurizam, nova stvarnost...)
 3. Nijhoff, H. v.d. Berg, H. de Vries, Marsman, Slauerhoff
 4. Poezija i proza P. van Ostaijena
 5. Katolička mladež
 6. Flamanska poezija nakon Prvog svjetskog rata (Moens, Gijsen)
 7. Flamanska proza nakon Prvog svjetskog rata (Elsschot)
 8. Književnost između 1930. i 1945. (modernizam, nadrealizam, časopis Forum)
 9. ter Braak, du Perron
 10. Bordewijk, Vestdijk
 11. Nizozemska Indija
 12. Vasalis, Hoornik, Aafjes
 13. Achterberg
 14. T. de Vries, den Doolaard, Belcampo
 15. Drugi svjetski rat u nizozemskoj književnosti (Marga Minco, Anne Frank

Ishodi učenja
 1. Analiza i razlikovanje nizozemskih i flamanskih književnih pravaca prve polovine 20. stoljeća
 2. Razlikovanje i uspoređivanje književnih vrsta poput futurističkog romana, romana-rijeke itd.
 3. Poznavanje i razlikovanje nizozemskih i flamanskih pjesnika prve polovine 20. stoljeća
 4. Poznavanje poezije nizozemskih i flamanskih pjesnika prve polovine 20. stoljeća
 5. Poznavanje i razlikovanje nizozemskih i flamanskih romanopisaca prve polovine 20. stoljeća
 6. Poznavanje kapitalnih djela nizozemskih i flamanskih romanopisaca prve polovine 20. stoljeća
 7. Kritički pristup i analiza književnih djela
Metode podučavanja
frontalna nastava, PowerPoint prezentacije, kratki filmovi, Omega
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave. Aktivno sudjelovanje. Pismeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. J.J. Slauerhoff: De doodsstrijd van de dwaze oude, in het schrijven van verliefde
 2. F. Bordewijk: Bint
 3. S. Vestdijk: Terug tot Ina Damman
 4. W. Elsschot: Kaas
 5. M. Minco: Het bittere kruid
 6. Piet Calis: Onze literatuur vanaf 1916, Meulenhoff Educatief
Dopunska literatura
 1. Twee eeuwen literatuurgeschiedenis: poëticale opvattingen in de Nederlandse literatuur (redactie G.J. van Bork, N. Laan), Wolters-Noordhoff, 1986.
 2. Lexicon van literaire termen, Noordhoff Uitgevers B.V, 2007.
 3. Schenkeveld-van der Dussen (et al.): Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Nijhoff, Groningen, 1993.
 4. Gera & A. Sneller: Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2010.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar