Nizozemska književnost II

Naziv
Nizozemska književnost II
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46854
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kolegij studentima nudi pregled značajnih studija, gledišta i predodžbi o nizozemskoj književnosti nakon 1945. godine. Polazeći od uvjerenja da književnost nije samostalan fenomen, za kolegij vrijede sljedeći ciljevi: studenti uče povezivati i prepoznavati veze između znanosti o književnosti, umjetnosti i drugih društvenih sustava. Samostalno mogu čitati književna i znanstvena djela (knjige i članke) o određenom razdoblju te na satu aktivno sudjelovati u raspravi ili izlaganju.
Sadržaj
 1. Nizozemska književnost između 1945 i 1960.
 2. Nizozemska poezija nakon Drugog svjetskog rata
 3. I. Gerhard, G.v.d.Graft
 4. L. Vroman
 5. De vijftigers – književni pokret pedesetih godina: proza i poezija
 6. Lucebert
 7. Kouwenaar
 8. Nizozemska proza nakon Drugog svjetskog rata
 9. A. Blaman
 10. A. v.d.Veen
 11. W. F. Hermans
 12. Gerard Reve
 13. Harry Mulisch
 14. Hella Haasse.
 15. Anton Koolhaas.

Ishodi učenja
 1. Analiza i poznavanje književne i umjetničke klime u Nizozemskoj i Belgiji nakon 1945. godine
 2. Razlikovanje i uspoređivanje književnih vrsta poput ispovjednog romana, kratke priče, itd.
 3. Poznavanje i razlikovanje nizozemskih i flamanskih pjesnika druge polovine 20. stoljeća
 4. Poznavanje nizozemskog i flamanog pjesništva druge polovine 20. stoljeća
 5. Poznavanje i razlikovanje nizozemskih i flamanskih romanopisaca druge polovine 20. stoljeća
 6. Poznavanje kapitalnih djela nizozemskih i flamanskih romanopisaca druge polovine 20. stoljeća
 7. Kritički pristup i analiza književnih djela
Metode podučavanja
frontalna nastava, PowerPoint prezentacije, kratki filmovi, Omega
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave. Aktivno sudjelovanje. Pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. R. Campert: Liefdes schijnbewegingen
 2. W. F. Hermans: De donkere kamer van Damokles
 3. G. Reve: De avonden
 4. H. Mulisch: De aanslag
 5. H. Haasse: Oeroeg
 6. A. Koolhaas: Gekke Witte
 7. Piet Calis: Onze literatuur vanaf 1916, Meulenhoff Educatief
Dopunska literatura
 1. Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2010.
 2. Twee eeuwen literatuurgeschiedenis: poëticale opvattingen in de Nederlandse literatuur (redactie G.J. van Bork, N. Laan), Wolters-Noordhoff, 1986
 3. Lexicon van literaire termen, Noordhoff Uitgevers B.V, 2007.
 4. Schenkeveld-van der Dussen (et al.): Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Nijhoff, Groningen, 1993.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar