Niži hindski seminar 2

Naziv
Niži hindski seminar 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52276
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s književnim tekstovima srednje težine i osposobiti ih da samostalno prevode te tekstove na korektan hrvatski.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći samostalno prevesti književne tekstove srednje težine
  2. Student će moći smjestiti djelo i autora u određeno književnopovijesno razdoblje
  3. Student će moći prepoznati jednostavnije opise u jednojezičnom hindskom rječniku
  4. Student će moći samostalno prepoznavati izvedene riječi iz poznatih osnova bez pomoći rječnika
  5. Student će moći prepoznati do sedam stotina riječi osnovnog vokabulara i odgovarajući broj njihovih izvedenica
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar