Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji

Naziv
Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
81438
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata i studentica sa osnovnim pojmovima ženske i rodne povijesti te primjena njihovih metoda na izučavanja specifičnosti položaja žena u Kraljevini Jugoslaviji.
Sadržaj
 1. Od nepovijesne kategorije do kritičara etablirane historiografije: razvoj ženske i rodne povijesti.
 2. Osnovni pojmovi rodne povijesti: rod, podijeljene sfere
 3. Odjeci Prvog svjetskog rata na položaj žena u Kraljevini Jugoslaviji
 4. Nova država- stara pravila?
 5. Pravne zavrzlame
 6. Demokracija na ispitu tradicije: pravo glasa za žene
 7. Odnos političkih stranaka prema „ženskom pitanju“
 8. Rodna politika Kraljevine Jugoslavije
 9. Ženski pokret u službi jugoslavenskog unitarizma
 10. Politika ženske štampe
 11. „Nova jugoslavenska žena“ – ženski identiteti u službi nacije.
 12. Žene koje su obilježile svoje vrijeme: Isidora Sekulić, Marija Jurić Zagorka, Zofka Kveder, Alojzija Štebl
 13. Majčinstvo, obitelj, brak- javni ili privatni konstrukti?
 14. Žene u jugoslavenskoj ekonomiji
 15. Zaključne napomene i evaluacija

Ishodi učenja
 1. Sticanje znanja o povijesnim (društvenim, ekonomskim, političkim) procesima u Kraljevini Jugoslaviji.
 2. Analiza osnovnih aspekata i trendova u položaju žena u Kraljevini Jusgoslaviji.
 3. Upoznavanje s literaturom i izvorima za povijest žena u Kraljevini Jugoslaviji.
 4. Učenje usmenog i pismenog izlaganja rezultata istraživanja.
 5. Uočavanje međudonosa rodnih i ostalih društvenih procesa.
 6. Sticanje osnovnih teoretskih i metodoloških sazanja rodne povijesti
Metode podučavanja
Kombinirati će se metoda izlaganja, diskusije o određenim temama i individualnog prezentiranja zaključaka studenta i studentica.
Metode ocjenjivanja
Studenti i studentice će se ocjenjivati na temelju njihove aktivnosti u diskusijama, sposobnosti koje su iskazali prilikom analize tekstova, odgovornosti prema zadanim obavezama i završnom eseju.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar