Novogrčki jezik 4

Naziv
Novogrčki jezik 4
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
56715
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Nastavak učenja osnova novogrčkog jezika.
Sadržaj
 1. Imperfkt glagola na -omai i na -ámai
 2. Particip aktivni pravilnih i nepravilnih glagola
 3. Ženske imenice na -os
 4. Lične zamjenice (kombinacija direktnog i indirektnog objekta), Komparacija
 5. Perfekt i pluskvamperfekt
 6. Prezent i imperfekt glagola na -iémai i na -oúmai
 7. Neupravni govor, Ponavljanje
 8. Trajani futur i trajani konjuktiv
 9. Pogodbene recenice 2. tipa (irealno)
 10. Pridjevi na -on, -ousa,-on
 11. Vremenske rečenice
 12. Pridjevi na -ỳs, -iá,-ỳ
 13. Zamjenice kathenas i osos
 14. Aorist trpni nepravilnih glagola
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Nastavak stjecanja temeljnih znanja novogrčkoge fonetike.
 2. Nastavak stjecanja temeljnih znanja novogrčkoge morfologije.
 3. Nastavak stjecanja temeljnih znanja novogrčkoge sintakse.
Metode podučavanja
Komunikacijske metode: Čitanje teksta, slušanje dijaloga, gramatika, razgovor, igranje uloga.
Metode ocjenjivanja
Razumijevanje pismenog teksta, slušanje dijaloga, gramatika, pismeno i usmeno izražavanje.

Obavezna literatura
 1. G. Simopoulos, E.Pathiaki, G. Tourlis.Ellhnika B΄, Methodos ekmathisis tis ellinikis os xenis glossas, Patakis, Atena, 2012.
Dopunska literatura
 1. Idrima Manoli Triantafillidi, Leksiko tes Koines Neoellenikes, Thessalonike: Institouto Neoellenikon Spoudon, Idrima Manole Triantafillide, 1998. (rječnik)
 2. Triantafillides M, Neoellenike Grammar (tes Demotikes), Athena: Organismos Ekdoseos Sholikon Biblion. Anatupose me diorthoseis, Thessalonike 1996. (gramatika)

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar