Novogrčki jezik 8

Naziv
Novogrčki jezik 8
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
125596
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Produbljenje i proširenje učenja osnova novogrčke fonetike, morfologije i sintakse. Obogaćivanje vokabulara na temelju izvornih dijaloga i tiskanih članaka. Ovladavanje jezičnim vještinama potrebnim za napredniju konverzaciju u svakodnevnom, profesionalnom i društvenom životu.
Sadržaj
 1. Tvorba participa aktivnog i trpnog prezenta
 2. Glagolski pridjevi trpni nepotpunih glagola
 3. Perfekt, pluskvamperfekt i futur egzaktni
 4. Kondicionalne rečenice
 5. Složeni glagoli (interni augment)
 6. Nepravilni glagoli na -aíno
 7. Vrste priloga. Komparacija nepravilnih priloga
 8. Vrste prijedloga. Sintaksa prijedloga
 9. Veznici
 10. Uzvici
 11. Partikule. Rastavljanje riječi na slogove
 12. Redni brojevi
 13. Računske operacije
 14. Izvođenje i zlaganje
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Sudent će moći primijeniti proširena znanja iz fonologije, morfologije i sintakse novogrčkoga jezika.
 2. Student će moći razumijeti složeniji govorni sadržaj iz različitih područja na temelju slušanja.
 3. Student će moći razumijeti tekstove različitih fukcionalnih stilova.
 4. Student će moći tečno izražavati ideje i stavove te aktivo sudjelovati u raspravi.
 5. Student će moći tečno izražavati ideje i stavove te aktivo sudjelovati u raspravi.
Metode podučavanja
Komunikacijske metode: Čitanje teksta, slušanje dijaloga, gramatika, razgovor, igranje uloga.
Metode ocjenjivanja
Razumijevanje pismenog teksta, slušanje dijaloga, gramatika, pismeno i usmeno izražavanje.

Obavezna literatura
 1. E. Gareli, Taksidi stin Ellada 2, Grigoris, Atena 2013.
Dopunska literatura
 1. Spyropoulou M. & Theodoridou Th., H glossa pou milame stin Ellada [Ta Ellinika os kseni glossa], University Studio Press, Thessaloniki 2004.
 2. Holton D., Mackridge P., Philippaki-Warburton I., A comprehensive Grammar of the Modern Greek Language, Routledge, London & New York 1997. (Grammatiki tis Ellinikis Glossas, Elliniki metafrasi: Basilis Spyropoulos, Patakis, Atena 1997).

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar