Novovjekovna arheologija

Naziv
Novovjekovna arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
125564
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s materijalnom kulturom novog vijeka u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Studenti će se upoznati sa stanjem istraženosti te interpretiranjem nalaza. Poseban naglasak stavit će se na interpretiranje religijskih predmeta - devocionalija jer nam takvi predmeti daju najviše podataka o načinu života i običajima. Također će se upoznati s uporabnim predmetima, onima vojne namjene kao i ukrasnim. Na kraju semestra studenti bi trebali moći prepoznavati glavne značajke svake pojedine grupe predmeta te ih kontekstualno i vremenski odrediti.
Sadržaj
 1. Uvod s osvrtom na povijest, kulturno - društvene promjene, religijske običaje vremena
 2. Novi vijek, stanje istraženosti i objave nalaza, izvori
 3. Burgovi, kašteli, crkve, samostani i groblja i naselja - izvor podataka o načinu života i običajima
 4. Hodočašća
 5. Podjela na vojne, uporabne, ukrasne i religijske predmete
 6. Vojni predmeti, način ratovanja; Uporabni predmeti, svakodnevica
 7. Ukrasni predmeti, Ljepota je u oku gledatelja
 8. Religijski predmeti, Zašto su nam uvijek potrebni posrednici?
 9. Medaljice
 10. Križevi
 11. Krunice
 12. Kako interpretirati nalaze? Samostalan rad uz nadzor
 13. Arheologija novog vijeka, multidisciplinarnost
 14. Vježbe i primjeri
 15. Vježbe i primjeri

Ishodi učenja
 1. Moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske i Europe te objasniti glavne povijesne procese bitne za razumijevanje arheoloških kultura.
 2. Tijekom kolegija studente će se upoznati s principima novovjekovne arheologije koja danas zbog velikih arheoloških istraživanje sve više dobiva na značenju. Bez njezina poznavanja danas je vrlo teško voditi zaštitna arheološka istraživanja.
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje studenata na završnom ispitu.

Obavezna literatura
 1. M. Braunneck, Religiöse Volkskunst, DuMont Buchverlag Köln, 1979 (odabrana poglavlja)
 2. Azinović Bebek, A., 2007, Hodočasnici iz Čazme u 17. i 18. stoljeću, VAMZ 40 (2007); Zagreb, 391-405
 3. Azinović Bebek, A., 2008, Krunice 17. i 18. stoljeća iz Čazme, OpuscA 32 (2008), Zagreb, 167-194
 4. Azinović Bebek, A., 2009, Križevi u novovjekovnim grobovima župne crkve sv. Marije Magdalene u Čazmi, PrilInstArheolZagrebu 26/2009, 271-290
 5. M. Radić – Z. Bojčić, Srednjovjekovni grad Ružica, Osijek 2004
Dopunska literatura
 1. D. Knez, Svetinjice iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 2001
 2. D. Knez, Križi iz zbirke Narodnega muzeja Sovenije, Argo 48/1, Ljubljana 2005, 16-30
 3. T. Burić, I ritrovamneti più antichi di rosari in Dalmazia, Starohrvatska prosvjeta III/30 (2003), Split 2005, 199-237
 4. S. Pavičić, Križevi iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 1994
 5. Z. Horvat i K. Filipec, Novija saznanja o kaštelu Konjščina, Opvscvla archaeologica 25, Zagreb, 2001., 151. – 182.
 6. Lada Prister, Susedgrad, katalog izložbe Zagreb 1998
 7. Grupa autora 2002, Theatrum vitae et mortis humanae, katalog izložbe i rasprave uz katalog, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 2002
 8. J. Dobronić, Riječke i trsatske zavjetne medalje i medaljice, Rijeka 2001
 9. O. Krnjak, Svetačke medaljice iz Arheološkog muzeja Istre u Puli, Acta numismatica, Zbornik radova 5. međunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Rijeka 2008, 139-153
 10. M. Škiljan; Metallica, Predmeti od neplemenitog materijala, Zbirka predmeta iz svakodnevnog života, HPM, Zagreb 2002

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar