Numizmatika

Naziv
Numizmatika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51122
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Prikazati i protumačiti povijest razvitka novca i numizmatike, s posebnim osvrtom na antičku i srednjovjekovnu numizmatiku.
Sadržaj
 1. Uvod u numizmatiku i počeci kovanja novca u Grčkoj
 2. Grčki gradovi kovnice u matičnom području i Maloj Aziji
 3. Novac kovnica na egejskim otocima
 4. Grčki novac južne Italije i Sicilije
 5. Novac helenističkih vladara
 6. Grčko ilirski novac – emisije grčkih kolonija i ilirskih vladara i plemena
 7. Novac Numidije i Kartage pitanje optjecaja i kronologije
 8. Počeci kovanja novca kod Rimljana
 9. Rimski republikanski novac
 10. Novac rimskog carstva 1. – 3. stoljeće
 11. Novac rimskog carstva od Dioklecijana do Anastazijeve reforme
 12. Bizantski i ostrogotski novac
 13. Upotreba novca u ranom srednjem vijeku na istočnoj jadranskoj obali i nalazi novca kao izvor za najstariju povijest Hrvata
 14. Karolinški novac
 15. Posjet Numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu

Ishodi učenja
 1. dati pregled razvitka novčarstva od pojave prvog novca u maloj Aziji i njegova širenja po Sredozemlju do razvijenog srednjeg vijeka
 2. opisati i protumačiti tipologiju i kronologiju antičkog (grčkog i rimskog) i srednjovjekovnog novca
 3. navesti i pokazati važnost numizmatike u arheologiji (datiranje, društveni i socijalni kontekst, ekonomija itd.)
 4. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst antičkog svijeta
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. P. Kos, Leksikon antičke numizmatike, Zagreb, 1998.
 2. J. Brunšmid, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, Književni krug, Split, 1998.
Dopunska literatura
 1. R. A. G. Carson, Coins of Greek and Rome, London, 1971.
 2. H. Mattingly, Roman coins, London 1960.
 3. D. Rendić-Miočević, Iliri i antički svijet, Zagreb 1987.
 4. Ph. Grierson, Byzantine coins, Los Angeles, 1982.
 5. C. Morrisson, Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliothèque Nationale I-II, Paris, 1970.
 6. N. Papadopoli, Le monete di Venezia I, Venezia, 1893.

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar