Buddhizam 2

Naziv
Buddhizam 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
126378
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s temama i konceptualnim okvirom klasičnoga razdoblja buddhističke filozofije.
Sadržaj
 1. Uvod u postkanonsku buddhističku filozofiju.
 2. razvoj filozofije abhidharme: osnovna polazišta
 3. prijepori među najranijim buddhističkim škola: različita čitanja kanona.
 4. podrijetlo i razvoj koncepcije dharme kao središnjeg pojma rane buddhističke ontologije.
 5. dharma kao temeljna kategorija zbilje
 6. škola sarvastivada: atemporalna egzistencija dharme i koncept djelotvornosti.
 7. kritika sarvastivade (škola sautrantika): dharme su konvencionalna zbilja; nauk o trenutačnosti egzistencije.
 8. pozicija škole theravada: sinkretizam sautrantike i sarvastivade.
 9. podrijetlo mahayanskog buddhizma
 10. mahayanske filozofske škole (yogacara i madhyamaka)
 11. teorija o praznini svih fenomena (madhyamaka)
 12. teorija o "svijesti-samo" škole yogacara
 13. sinkretizam yogacare i madhyamake (Santaraksita i Kamalasila).
 14. Buddhistička epistemologija i logika (Dignaga i Dharmakirti)
 15. buddhistička tantra: tekstualna i doktrinarna polazišta.

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirati temeljne filozofske postavke klasičnih buddhističkih filozofskih škola.
 2. Student će moći objasniti različita ontološka i epistemološka polazišta buddhističkih filozofskih škola.
 3. Student će moći interpretirati razliku između realističkih i idealističkih pozicija u tumačenju Buddhina nauka.
 4. Student će moći povezati kanonska ishodišta buddhističkog nauka s njegovim kasnijim razradama.
 5. Student će moći usporediti pojedine sustave buddhističke filozofije.
Metode podučavanja
predavanje
Metode ocjenjivanja
dolazak na nastavu, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Čedomil Veljačić, Razmeđa azijskih filozofija I-II, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1978.
 2. Bhikkhu Njanađivako, Budizam, Beograd: Prosveta, bibl. Zodijak, 1977. (s tekstovima)
Dopunska literatura
 1. Čedomil Veljačić, Ethos spoznaje u evropskoj i u indijskoj filozofiji, Beograd: Bigz, 1982.
 2. Tola, F. / Dragonetti, C. (2002). On Voidness. A study on Buddhist nihilism. Delhi, Motilal Banarsidass
 3. Cox, C. (1995). Disputed Dharmas. Early Buddhist Theories of Existence, Tokyo, The International Institute for Buddhist Studies.
 4. Bodhi, B. (1993) A Comprehensive Manual of Abhidhamma, The Abhidhammattha Sangaha, Pāli Text, Translation & Explanatory Guide, Kandy BPS.

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar