Bugarska književnost 19. stoljeća

Naziv
Bugarska književnost 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
77966
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje osobitosti bugarske književnopovijesne situacije Bugarskog narodnog preporoda i postpreporodnog razdoblja. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta.
Sadržaj
 1. Povijesni, politički i kulturni kontekst Bugarskog narodnog preporoda, pojam književne funkcije
 2. Dobri Čintulov, interpretacija odabranih pjesama
 3. Petko Slavejkov, interpretacija odabranih pjesama
 4. Hristo Botev, publicistika, intepretacija odabranih fejltona
 5. Hristo Botev, poezija, interpretacija odabranih pjesama
 6. Hristo Botev, poezija, interpretacija odabranih pjesama
 7. Ivan Vazov, interpretacija odabranih pjesama
 8. Nastanak bugarske nove proze, pojam fikcije, žanrovska problematika
 9. Ivan Vazov, interpretacija odabranih pripovijedaka
 10. Ljuben Karavelov: Interpretacija pripovijesti Je li kriva sudbina?
 11. Ljuben Karavelov: Interpretacija odabranih pripovjedaka
 12. Roman, problematika žanra, počeci bugarskog romana
 13. Ivan Vazov: "Pod jarmom", interpretacija romana
 14. Aleko Konstantinov: "Baj Ganjo", interpretacija romana
 15. Bugarska književnost 19. st. između ideologije i estetike

Ishodi učenja
 1. upoznavanje osobitosti književnopovijesne situacije preporodnog i postpreporodnog razdoblja
 2. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove bugarske preporodne i postpreporodne književnosti
 3. razvijanje opće sposobnosti knjiknjiževnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta
 4. primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Svetlozar Igov: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004. (str. 45-188)
 2. Povijest svjetske književnosti, knjiga 7 (Petar Kepeski: Bugarska književnost), uredio Aleksandar Flaker, Zagreb, 1975.
 3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
Dopunska literatura
 1. Beker, Miroslav, Suvremene književne teorije, MH, Zagreb, 1999.
 2. Biti, Vladimir, Suvremena teorija pripovijedanja, Globus, Zagreb, 1992.
 3. Culler, Jonathan: Književna teorija, Vrlo kratak uvod, AGM, Zagreb, 1997.
 4. Staiger, Emil, Temeljni pojmovi poetike, Ceres, Zagreb, 1996.
 5. Solar, Milivoj: Rječnik književnog nazivlja, Zagreb, 2006.
 6. Todorova, Marija: Imaginarni Balkan, Biblioteka XX vek : Čigoja štampa, 1998