Bugarska književnost 1945-1989

Naziv
Bugarska književnost 1945-1989
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
81420
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela bugarske književnostu u razdoblju 1945.- 1989. u aktualnom sociokulturnom kontekstu. Nastava se temelji na interpretaciji reprezentativnih djela i problemskom pristupu. Interpretacije će se uspoređivati međusobno i pokušat će se konstruirati njihov širi književnopovijesni, kulturni i društvenoopolitički kontekst i definirati odnos tekstova s kontekstom.
Sadržaj
 1. Kulturni i društvenopolitički kontekst, političke promjene i transformacija književnih institucija. Književnost i ideologija.
 2. Bugarski roman u poslijeratnom razdoblju: Georgi Karaslavov, interpretacija romana Tatula
 3. Emilijan Stanev, interpretacija pripovijesti "Kradljivci bresaka"
 4. Emilijan Stanev, interpretacija pripovijetke "U tiho veče"
 5. Animalistička proza Emilijana Staneva, interpretacija odabranih pripovjedaka iz zbirke "Vučje noći"
 6. Dimitar Dimov, interpretacija romana "Uklete duše"
 7. Dimitar Dimov, interpretacija romana "Uklete duše"
 8. Anton Dončev, interpretacija romana "Prelomno vreme"
 9. Anton Dončev, interpretacija romana "Prelomno vreme"
 10. Jordan Radičkov, interpretacija pripovijetke "Vetar spokojstva"
 11. Stojan Zagorčinov: interpretacija romana Legenda Svete Sofije
 12. Blaga Dimitrova, interpretacija odabranih pjesama
 13. Blaga Dimitrova, interpretacija romana Skretanje
 14. Boris Hristov, interpretacija pripovijesti Dolina cipela
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. Razvijanje opće sposobnosti knjiknjiževnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta
 2. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova
 3. Upoznavanje glavnih tendencija u suvremenoj bugarskoj književnosti
 4. Opisati i analizirati najvažnije tekstove suvremene bugarske književnosti
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Igov, Svetlozar: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004. (391-469)
 2. Стефанов, Валери: Българска литература, 20. век, Стефанов, Валери. Българска литература, ХХ век, Дванадесет сюжета. София: Издателска къща «Анибус», 2003
 3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
Dopunska literatura