Objektno i vizualno programiranje

Naziv
Objektno i vizualno programiranje
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
69746
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Studenti će naučiti rješavati složene probleme primjenom objektnog programiranja u izabranom jeziku za programiranje (Python) i koristiti aktualne platforme za vizualno programiranje i generiranje programa.
Sadržaj
 1. Uvod. Python – objektno orijentirani jezik.
 2. Definiranje klase (razreda). Objekt kao instanca klase. Atributi i metode.
 3. Operatori i operandi.
 4. Konstruktori i destruktori. Inicijalizacija i dodjeljivanje.
 5. Nasljeđivanje. Enkapsulizacija. Aktivacija i pasivacija.
 6. Tkinter kao primjer grafičkog sučelja.
 7. Vizualno programiranje.
 8. Rad na seminarskom zadatku.
 9. Rad na seminarskom zadatku.
 10. Rad na seminarskom zadatku.
 11. Rad na seminarskom zadatku.
 12. Rad na seminarskom zadatku.
 13. Rad na seminarskom zadatku.
 14. Rad na seminarskom zadatku.
 15. Završni ispit: Obrana seminarskog rada.

Ishodi učenja
 1. Definirati klase (svojstva i metode) za opis objekata.
 2. Koristiti napredne tehnike i metodologiju OOP.
 3. Primijeniti temeljna načela objektno orijentiranog oblikovanja programa.
 4. Koristiti alate za vizualno programiranje i generiranje programa.
 5. Koristiti i prilagoditi programske module drugih autora u pisanju vlastitih programa.
 6. Pratiti razvoj jezika za programiranje.
 7. Primijeniti stečena znanja u drugim predmetima studija.
Metode podučavanja
Predavanja: kombinirano, klasično (ploča) i prikazom primjera izvedbom na PCu i projiciranjem uz istodobno pisanje primjera programa od strane studenata na svojim računalima. Vježbe: rješavanje postavljenih zadataka i pisanje programa na računalu. Seminar: rješavanje zadanog projektnog (seminarskog) rada uz konzultiranje s predmetnim nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada i aktivnosti studenata tijekom semestra: - pohađanje predavanja – 10 bodova, - posebna isticanja na vježbama – do 10 bodova. Seminarski rad: - Obrana seminarskog rada – 80 bodova Skala ocjena: dovoljno (2) 50% - 59% dobro (3) 60% - 69% vrlo dobro (4) 70% - 79% izvrsno (5) 80% - 100%

Obavezna literatura
 1. ON-LINE Python v2.7.x documentation
Dopunska literatura
 1. Downey, B. Allen: Think Python, O’Reilly Media, 2012.
 2. Lutz, M.: Programming Python, Fourth Edition by Mark Lutz, O’Reilly Media, 2011.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar