Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945.

Naziv
Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945.
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
81418
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela bugarskog modernizma i međuratne književnosti u aktualnom sociokulturnom kontekstu. Upoznavanje osobitosti bugarske književnopovijesne situacije u razmatranom razdoblju. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta.
Sadržaj
 1. Početak modernih tendencija u književnoj misli bugarskih autora. Stvaranje temelja moderne kulturne svijesti – „Mladi i stari“ u književnom životu između 19. i 20. st. Formiranje kruga Мисъл, osnovne tendencija idejno-estetskog programa. Sustavni utjecaji tuđe kulturne tradicije. Estetski individualizam.
 2. Petko Slavejkov, interpretacija odabranih pjesama
 3. Pejo Javorov, interpretacija odabranih pjesama
 4. Dimitar Bojadžiev, interpretacija odabranih pjesama
 5. Teodor Trajanov, interpretacija odabranih pjesama
 6. (anti)ratna poezija Dimča Debeljanova
 7. Georgi Stamatov, interpretacija pripovijetke "Mali Sodom"
 8. Modernistički elementi u prozi; Elin Pelin, interpretacija odabranih pripovjedaka
 9. Modernistički elementi u prozi; Elin Pelin, interpretacija odabranih pripovjedaka
 10. Elin Pelin, interpetacija pripovijesti "Geraci"
 11. Modernistički elementi u prozi; Jordan Jovkov, interpretacija odabranih pripovijedaka
 12. Modernistički elementi u prozi; Jordan Jovkov, interpretacija odabranih pripovijedaka
 13. Jordan Jovkov, interpretacija ciklusa "Večeri u Antimovskom hanu"
 14. Jordan Jovkov, interpretacija romana "Imanje kraj granice"
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. Opisati i analizirati najvažnije tekstove bugarske književnosti 1900-1945
 2. Razvijanje opće sposobnosti knjiknjiževnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta
 3. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova
 4. Upoznavanje glavnih tendencija u bugarskoj književnosti 1900-1945
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Svetlozar Igov: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004.
 2. Bugarska poezija XX: veka, Nolit, Beograd, 1969.
 3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
 4. Povijest svjetske književnosti,: knjiga 7 (Petar Kepeski: Bugarska književnost), uredio Aleksandar Flaker, Zagreb, 1975.
Dopunska literatura
 1. Beker, Miroslav, Suvremene književne teorije, MH, Zagreb, 1999.
 2. Staiger, Emil, Temeljni pojmovi poetike, Ceres, Zagreb, 1996. (poglavlje «Lirski stil: sjećanje»)
 3. Culler, Jonathan: Književna teorija, Vrlo kratak uvod, AGM, Zagreb, 1997.