Od čitanja do interpretacije

Naziv
Od čitanja do interpretacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
128209
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Polaznici kolegija osvijestit će ulogu i smisao komentatorskog diskurza, upoznati analitički metajezik te biti osposobljeni za samostalne interpretacije različitih tipova tekstova.
Sadržaj
 1. Pojam čitanja. Povijest pisma i čitanja.
 2. Čitanje i cenzura.
 3. Privatno i kritičko čitanje.
 4. Čitanje pjesme: S. Mihalić, Metamorfoza.
 5. Obaviješteni, implicitni, modelni, prosječni, stvarni čitatelj.
 6. Salonska, stručna i umjetnička kritika.
 7. Naslov kao iskustveni okvir i hermeneutički signal (Notturno).
 8. Čitanje priče: D. Šimpraga, Kontrola se ne događa nekome drugom.
 9. Kritičarski žanrovi.
 10. Ubijaju li kritičari umjetnost?
 11. Pojam interpretacije (Škreb, Eco, Riffaterre, Culler, van Dijk).
 12. Čitanje polemike Jonke – Marinković.
 13. Čitanje simbola (ljudski život).
 14. Čitatelj(ica) kao literarna i umjetnička tema.
 15. Zaključne napomene.

Ishodi učenja
 1. poznavanje povijesti čitanja
 2. poznavanje različitih teorija čitanja
 3. poznavanje uporišnih obilježja kritičkoga diskurza
 4. sposobnost interpretativnog čitanja teksta
 5. sposobnost argumentiranog usmenog izlaganja o književnom tekstu
 6. sposobnost pisanja kritičkoga prikaza
Metode podučavanja
* predavanje * seminar * seminarska rasprava
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz kolegija uključuje: * seminarsko izlaganje * sudjelovanje u seminarskim raspravama * zadaće (2) i * kontinuirano praćenje aktivnosti polaznika

Obavezna literatura
 1. Barthes, Roland. 2004. Užitak u tekstu – Varijacije o pismu. Prev. Z. Mrkonjić i V. Mikšić. Zagreb: Meandar.
 2. Compagnon, Antoine. 2007. „Čitatelj“. U: Demon teorije. 161-191. Prev. M. Čale. Zagreb: AGM.
 3. Culler, Jonathan. 2001. „Jezik, značenje i interpretacija“. U: Književna teorija. Vrlo kratak uvod. 67-81. Prev. M. Hameršak. Zagreb: AGM.
 4. Eco /Eko/, Umberto. 2001. Granice tumačenja. Prev. M. Piletić. Beograd: Paideia.
 5. Manguel, Alberto. 2001. Povijest čitanja. Zagreb. Prev. Ž. Filipi. Zagreb: Prometej
 6. Thibaudet, Albert. 1944. Fiziologija kritike. Prev. M. Štetić. Zagreb: Hrvatski izdavalački bibliografski zavod.
 7. M. Radović (prir.). 1989. „Savremene teorije čitanja“. Književna kritika 3: 7-114. Beograd: Rad.
Dopunska literatura
 1. Bagić, Krešimir - Marina Mađarević - Tea Sesar - Biljana-Valentina Šklebek - Josipa Zečević. 2012. Leksikon hrvatskih književnih kritičara. Zagreb: AGM.
 2. Barthes, Roland. 2009. Kritika i istina. Prev. L. Čale-Feldman. Zagreb: Algoritam.
 3. Biti, Vladimir. 1983. „Književna kritika“. U: Uvod u književnost. 93-137. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 4. Foucault, Michel. 2011. Ovo nije lula. Prev. V. Mikšić. Zagreb: Meandarmedia.
 5. Genette, Gérard. 2002. „Da umreš od smeha“. Figure V. 137-237.Prev. V. Kapor. Novi Sad: Svetovi.
 6. Grosman, Meta. 2010. U obranu čitanja. Čitatelj i književnost u 21. stoljeću. Prev. A. Peti-Stantić. Zagreb: Algoritam.
 7. Hirsch /Hirš/, Eric Donald. 1983. „Tumačenje i kritika“. U: Načela tumačenja. Prev. T. Vučković. Beograd: Nolit. , str. 148-185.
 8. Plevnik, Danko. 2006. Fortuna čitanja. Osijek: Hrvatsko čitateljsko društvo.
 9. Starobinski, Jean. 1990. „Kritički odnos – Leo Špicer i stilističko čitanje“. 7-41. U: Kritički odnos. 7-41. Prev. I. Dimić. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 10. Škreb, Zdenko. 1983. „Interpretacija“. U: Uvod u književnost. 629-642. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 11. 2010. Znakovi i simboli. Slikovni vodič kroz njihovo podrijetlo i značenje. Prev. K. Meštrović. Zagreb: Profil.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij